Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ03.2014.88-91

OVER TÜMÖRÜNÜ TAKLİD EDEN PRİMER PELVİK HİDATİK KİST: OLGU SUNUMU

Primary Pelvic  Hydatic Cyst Mimicking Ovarian Tumor: Case Report

ÖZET

Hidatik kist veya Ekinokokkoz, sıklıkla Ekinokokkus Granulosus larvaları tarafından oluşturulmuş bir zoonozdur. Hastalık genellikle yavaş büyüyen kistik bir kitle şeklinde görülür ve asemptomatik- dir. Hidatik kistler en sık karaciğer (% 63) , akciğer (% 25), kas (%5) ve kemiklerde (%5) bulunması- na rağmen, kistlere diğer organlarda da rastlanabilir. Kistlerin pelvik yerleşimli olması özellikle de burada primer odak olarak teşhis edilmesi oldukça nadirdir genellikle karaciğer yerleşimli kistin rüptürü sonrası skolekslerin peritona dağılması ve sekonder inokulasyonu ile oluşur.

Biz bu olgu sunumunda; kliniğimize karın ağrısı ve karında şişlik şikayetleri ile başvurmuş, yapılan ultrasonografi ve Manyetik Rezonans(MR) incelemesi neticesinde multikistik over tümörü ön ta- nısı ile laparatomi yapılmış, ancak histopatolojik inceleme sonrası hidatik kist  tanısı almış primer pelvik hidatik kist olgusunu; operasyon bulguları, radyolojik bulgular ve tedavi yöntemleri açısın- dan tartışmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Hidatik kist; Ekinokokkoz; Over tümörleri

ABSTRACT

Hydatid cyst or Echinococcosis is a zoonotic infection often caused by the larvea of  Echinococcus Granulosus.. The disease is usually seen as a slow growing cystic mass and is asymptomatic. Cysts are mostly located  at liver (63%), lung (25%), muscle (5%) and bone (5%) but  there are many other organs that cyst could be located at. The presence of hydatic cyst in  the pelvis, particularly diagnosing as primary lesion  is very  rare. Pelvic hydatic cyst  mostly occurs by spreading the scolexes into the peritoneum   resulted from rupture of the cyst   localized in the liver.   We present a case admitted to our clinic  with the complaint of abdominal pain and swelling. After ultrasonography and MRI imaging, laporotomy was done with the prediagnosis of   multicystic ovarian tumor . Histopathological examination diagnosed a case of primary pelvic hydatid cyst. Our aim is   to discuss   this pelvic cyst case  with its operative and   radiographic findings, and treatment methods.

Keywords: Hydatid cyst; Echinococcos; Ovary neoplasms

 

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,464 Tekil Ziyaretçi