Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ03.2014.85-87

TİROİD KRİZİ İLE PREZENTE OLAN BİR TOKSİK GUATR OLGUSU

A Case of Toxic Goiter Presenting with Thyroid Crisis

ÖZET

Tiroid krizi, nadir görülen ölümcül olabilen bir klinik tablodur. Otuzüç yaşında kadın hasta, hasta- nemize ateş yüksekliği ve bilinç bulanıklığı şikâyetleriyle kabul edildi. Kan tablosunda TSH düşük- lüğü, T3 ve T4 yüksekliği mevcuttu. Fizik muayenede ateş (38,4 °C), taşikardi (130 atım/dk), boyun bölgesinde tiroid bezinde büyüme (+++) ve palpasyonda nodül, akciğerde dinlemekle bilateral ral ve ronküs saptandı. Burch ve Wartofsky skorlamasına göre hastaya tiroid krizi tanısı kondu ve hasta yoğun bakıma yatırıldı. Antitiroid, beta bloker, antibiyotik ve hidrasyon tedavisi başlandı. Birinci haftanın sonunda şuuru ve genel durumu düzelen hasta, antitiroid tedavi ile taburcu edildi.

Anahtar kelimeler: Tiroid krizi; Ateş; Konfüzyonel durum

ABSTRACT

Thyroid crisis is a rare clinical condition that can be fatal. Thirty tree years old female patient was admitted to our hospital with complaints of fever and blurred consciousness. There was a decrease in TSH but an increase in T3 and T4 in her blood parameters. Her physical examination revealed fever (38.4 °C), tachycardia (130 beats/min), thyroid gland enlargement (+++) and nodule in palpation in the neck region, bilateral crackles and rhonchi in the chest auscultation. The patient was diagnosed with thyroid crisis according to Burch and Wartofsky scoring and taken to intensive care unit. A treatment of anti-thyroid, beta-blockers, antibiotic and hydration was started. The patient, who gained improvement in consciousness and general condition at the end of the first week, was discharged with antithyroid therapy.

Keywords: Thyroid crisis; Fever; Confusional state

 

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,521 Tekil Ziyaretçi