Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ03.2014.75-77

TRAFİK KAZASI SONRASI İZOLE PNEUMOBİLİA: OLGU SUNUMU

Traffic Accident With Traumatic Pneumobilia: A Case Report

ÖZET

Pnömobili safra kesesinde veya safra yollarında hava oluşması olarak tanımlanır. Pnömobilinin bir- çok nedeni vardır ve bunlar arasında cerrahi olarak oluşturulmuş biliyoenterik fistüller, endosko- pik retrograt kolanjiopankreatografide safra yollarına girilmesi, anfizamatöz kolesistit ve piyojenik kolanjit yer almaktadır. Künt karın travması sonrasında da pnömobili gelişebileceği bildirilmiştir. Fakat bu sayı günümüze kadar beş olguyu geçmemektedir. Bu yazıda, trafik kazası sonucu oluşan künt karın travmasına bağlı pnömobili gelişen ve medikal tedavi uygulanan olgu sunuldu.

Anahtar kelimeler: Karın; Travma; Safra kesesi

ABSTRACT

Pneumobilia is described as occurrence of free air in the gallbladder or biliary tree. There are a number of causes of pneumobilia, including   surgically generated biliary enteric fistula, instrumentation of the bile duct on endoscopic retrograde cholangiopancreatography, emphysematous cholecystitis, and pyogenic cholangitis. Pneumobilia has also occurred following blunt abdominal trauma, but to date, no more than five cases of such injury have been reported in the literature. In this report, we present a patient struck by a traffic accident with traumatic pneumobilia following blunt trauma to the abdomen, which was managed conservatively.

Keywords: Abdomen; Trauma; Gallbladder

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,466 Tekil Ziyaretçi