Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ03.2014.70-74

KARACİĞERİN KUBBE YERLEŞİMLİ KİST HİDATİKLERİNE TRANSTORASİK YAKLAŞIM

Transthoracic Approach For Hydatid Cysts of the Dome of the Liver

ÖZET

Kist hidatik hastalığı hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı yerlerde halen ciddi bir sağlık sorunudur. En sık karaciğerde yerleşim gösterir. Hastalar çoğunlukla asemptomatik olmakla birlikte karın ağrısı gibi nonspesifik şikâyetleri de bulunabilmektedir. Tanı çoğunlukla rastlantısal olarak konmakta- dır. Tedavi edilmeyen kist hidatik hastalığı safra yoluna açılma, obstrüksiyon, rüptür ve buna bağlı anaflaktik şok gibi ölümcül komplikasyonlara neden olabilmektedir.  Tedavisi için farklı yöntemler olmakla birlikte hastalığın primer tedavisi cerrahidir. Cerrahi için klasik yaklaşım şekli abdominal yolla olmaktadır. Ancak karından ulaşımın güç olduğu karaciğer kubbe yerleşimli kist hidatikleri için torakotomi ile transdiyafragmatik yaklaşım da alternatif bir tedavi yöntemi olabilir. Bu yazı ile transtorasik yaklaşımla tedavi edilen karaciğer kubbe yerleşimli üç kist hidatik olgusunu sunmayı amaçladık.

Anahtar kelimeler: Kist hidatik; Torakotomi; Karaciğer

ABSTRACT

Hydatid disease is still a serious public health problem especially in areas where animal husbandry is widely practiced. The most common localization of the disease is liver. However most patients are usually asymptomatic but some of them suffer from non-specific abdominal pain. Diagnosis is usually made incidentally. If cyst hydatid disease is left untreated, a variety of complications such as opening to the bile duct, obstruction, and free rupture to peritoneum which can consequently cause an anaphylactic shock leading even death. Despite many methods have been described, the primary treatment is still surgery. The classical surgical approach is abdominal route. Cases which are difficult to reach from the abdominal route such as hydatid disease located in the liver dome, access with a transdiaphragmatic thoracotomy may be an alternative treatment option. In this paper we aimed to present a transthoracic approach which is successfully used in the treatment of hydatid cysts of the liver dome in three patients.

Keywords: Cyst hydatid; Thoracotomy; Liver

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 584,982 Tekil Ziyaretçi