Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - HAZİRAN CİLT:10 , SAYI:2, HAZİRAN
("BOZOK TIP DERGİSİ - HAZİRAN Cilt: 10, Sayı: 2, HAZİRAN 2020"); ?>

BOZOK TIP DERGİSİ - HAZİRAN Cilt: 10, Sayı: 2, HAZİRAN 2020
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1. TOMOGRAFİ VE MAMOGRAFİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE MEME KANSERİNİN TANISAL ÖZELLİKLERİ

İsmet Miraç ÇAKIR, Hatice Ayça ATA KORKMAZ, Eser BULUT, Nahide Gökçe ÇAKIR

Sayfa No: 1-9 [ÖZET] - [PDF]

2.OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU ŞEHİRİÇİ OTOBÜS ŞOFÖRLERİNDE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ, 25-HİDROKSİ VİTAMIN D VE PARATHORMON DÜZEYLERİ

Hakan ÇELİKHİSAR, Gülay İLKHAN DAŞDEMİR

Sayfa No: 10-15  [ÖZET] - [PDF]

3. MEDİAL MENİSKAL EKSTRÜZYON İLE DEJENERATİF ARTRİTİN NEDEN SONUÇ İLİŞKİSİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Nilüfer AYLANÇ, Şenay Bengin ERTEM

Sayfa No: 16-22 [ÖZET] - [PDF]

4.VİTAMİN D VE UTERİN PROLAPSUS ARASINDAKİ İLİŞKİ

Can ATA, Alper İLERI, Varol GÜLSEREN, Mustafa KOCAER, Eftal TANER

Sayfa No: 23-27 [ÖZET] - [PDF]

5.ENDOMETRİAL ÖRNEKLEME SONUÇLARIMIZ: 365 OLGUNUN ANALİZİ

Anıl TURHAN ÇAKIR, İsa Şükrü ÖZ, Burak ÜN

Sayfa No: 28-32 [ÖZET] - [PDF]

6.GENÇ KADINLARDA MEME KANSERİ TÜMÖRLERİNİN AGRESİFLİĞİNİN ANALİZİ

Refik BADEMCİ, Ersan EROĞLU, Arzu AKAN

Sayfa No: 33-38 [ÖZET] - [PDF]

7.BOYUN, BEL VE DİZ AĞRISI OLAN YAŞLILARDA FİZİK TEDAVİ VE BALNEOTERAPİ, RETROSPEKTİF ÇALIŞMA

Erdal DİLEKÇİ, Kağan ÖZKUK

Sayfa No: 39-46 [ÖZET] - [PDF]

8.HER2-POZİTİF LOKAL İLERİ MEME KANSERİNDE NEOADJUVAN TRASTUZUMAB SIRALAMASININ PATOLOJİK TAM YANIT ÜZERİNE ETKİSİ

Yakup ERGÜN, Nuriye YILDIRIM ÖZDEMİR, Ozan YAZICI, Gökhan UÇAR, Yusuf AÇIKGÖZ, Öznur BAL, Doğan UNCU

Sayfa No: 47-54 [ÖZET] - [PDF]

9.MULTİPLE SKLEROZDA OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ İLE RETİNA SİNİR LİFİ TABAKASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Murat Serkan SONGUR, Mehmet HAMAMCI, Seray ASLAN BAYHAN, Hasan ALI BAYHAN, Levent Ertuğrul İNAN

Sayfa No: 55-59 [ÖZET] - [PDF]

10.AKREP SOKMASI NEDENİYLE BAŞVURAN ÇOCUK OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ DENEYİMİ

Elif ÇELİK, Adem DURSUN

Sayfa No: 60-66 [ÖZET] - [PDF]

11. MEME UCU ÇATLAĞI İLE İLGİLİ YOUTUBE’DAKİ VİDEOLARIN İNCELENMESİ

Yeliz KAYA, Pelin PALAS KARACA

Sayfa No: 67-72 [ÖZET] - [PDF]

12.EL VE EL BİLEK YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLÜ HASTALARDA EKSİZYONEL CERRAHİ KISA DÖNEM SONUÇLARI

Erdinc ACAR, Alper GÜLTEKİN

Sayfa No: 73-79 [ÖZET] - [PDF]

13.GENEL PEDİATRİ ÜNİTESİNDE AMPİRİK MONO/KOMBİNE ANTİBİYOTİK UYGULAMALARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KESİTSEL RETROSPEKTİF ÇALIŞMA Evaluation of Empirical Mono / Combined Antibiotherapy

Turgay ÇOKYAMAN, Taylan ÇELİK, Fatih BATTAL

Sayfa No: 80-87 [ÖZET] - [PDF]

14. ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT SKROTUM OLGULARINDA TANI VE TEDAVİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 5 YILLIK DENEYİMİMİZ

Hülya İPEK, Gül DOĞAN

Sayfa No: 88-95 [ÖZET] - [PDF]

15.YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ’NDE ENDOSKOPİK TAŞ CERRAHİSİ DENEYİMİMİZ

Mehmet CANİKLİOĞLU, Ünal ÖZTEKİN, Sercan SARI, Abdullah GÜREL, Volkan SELMİ, Levent IŞIKAY

Sayfa No: 95-99 [ÖZET] - [PDF]

16. GÜLEN YÜZLERİN ARDINDAN: ANGELMAN SENDROMU

Ünal AKÇA, Aslıhan SANRI , Gülfer AKÇA, Merve Hilal DOLU, Haydar Ali TAŞDEMİR

Sayfa No: 100-104 [ÖZET] - [PDF]

17.
AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ TANISINA EŞLİK EDEN HASTALIKLAR:TEK MERKEZ DENEYİMİ

Ayşenur PAÇ KISAARSLAN, Sümeyra ÖZDEMİR ÇİÇEK, Nihal ŞAHİN, Sema Nur TAŞKIN, Hakan POYRAZOĞLU, Zübeyde GÜNDÜZ, Ruhan DÜŞÜNSEL

Sayfa No:105-110 [ÖZET] - [PDF]

18. ETİLEN GLİKOLÜN MİDE ÜZERİNE ETKİSİ: HİSTOLOJİK ÇALIŞMA

Derya KARABULUT, Emin KAYMAK, Betül YALÇIN, Harun ÜLGER, Ali Tuğrul AKİN, Emel ÖZTÜRK, Birkan YAKAN

Sayfa No: 111-116 [ÖZET] - [PDF]

19.ÇOCUKLARDA AKUT, KOMPLİKE APANDİSİT VE KARIN AĞRISI GÖZLEM HASTALARINDA HEMOGRAM PARAMETRELERİ VE C-REAKTİF PROTEİN DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Gül DOĞAN, Hülya İPEK, Emre DEMİR, Çağatay Evrim AFŞARLAR

Sayfa No: 117-124 [ÖZET] - [PDF]

20. HUMERUS ÜZERİNDE ANATOMİK YAPILARIN MORFOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ

Seher YILMAZ, Adem TOKPINAR,Mustafa TAŞTAN, Şükrü ATEŞ,Demet ÜNALMIŞ,Dilara PATAT

Sayfa No:125-131 [ÖZET] - [PDF]

21.MATERNAL SERUM D VİTAMİNİ SEVİYESİNİN GEBELİK SONUÇLARINA ETKİSİ

Taylan ONAT,Emre BAŞER, Melike DEMİR ÇALTEKİN, Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ

Sayfa No:132-136 [ÖZET] - [PDF]

22.GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERİN YÖNETİMİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNİN DENEYİMİ

Ahmet AKBAŞ,Hüseyin BAKIR,Hasan DAGMURA, M. Fatih DAŞİRAN,Emin DALDAL, Yavuz Selim ANGIN, F. Alev DERESOY, İsmail OKAN

Sayfa No:137-144 [ÖZET] - [PDF]

23.ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI VE EPHX2 GENİ K55R POLİMORFİZMİ

İsmail SARI, Meral YILMAZ, Nurkay KATRANCIOĞLU

Sayfa No:145-151 [ÖZET] - [PDF]

24.İNTİHAR GİRİŞİMİ İLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN VE KLİNİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dilek ATİK,Nusin YALIMOL,Bensu BULUT,Ahmet ERDUR, Hilmi KAYA,Ramazan ÜNAL, Ramazan GÜVEN,Başar CANDER

Sayfa No:152-158 [ÖZET] - [PDF]

25.PREEKLAMPSİDE SİSTEMİK ENFLAMATUAR CEVAP BELİRTEÇLERİ

Taylan ONAT, Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Melike DEMİR ÇALTEKİN, Emre BAŞER, Ethem Serdar YALVAÇ

Sayfa No:159-163 [ÖZET] - [PDF]

26.FOTOTERAPİ ALAN HASTALARDA DEMODEX FOLLİCULORUM VE DEMODEX BREVİS TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Ebru ÇELİK, Özlem Makbule Aycan KAYA

Sayfa No:164-170 [ÖZET] - [PDF]

27.GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ HASTALARINDA TANI VE TEDAVİDE GECİKME NEDENLERİNIİN ŞARAŞTIRILMASI: TEK MERKEZLİ ÇALIŞMA

Seyran KILINÇ , Özhan PAZARCI , Muhammed Yasir ALTUNIŞIK, Hayati ÖZTÜRK

Sayfa No:171-176 [ÖZET] - [PDF]

28.65 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA FEMUR BOYUN KIRIĞI TEDAVİSİNDE SEMENTLİ VE SEMENTSİZ HEMİARTROPLASTİ SONRASI MORTALİTENİN KARŞILAŞTIRILMASI

Necati EMİRHAN , Akif ALBAYRAK, İsmet Yalkın ÇAMURCU,Hanifi ÜÇPUNAR, Furkan YAPICI, Adem ÇÖBDEN

Sayfa No:177-183 [ÖZET] - [PDF]

29.DİZ OSTEOARTRİT HASTALARINDA SERUM SALUSİN-ΑLFA VE SALUSİN-ΒETA DÜZEYLERİ

Seda SABAH ÖZCAN,Murat ÇAKIR, Mehmet GÜMÜŞ, Murat KORKMAZ

Sayfa No:184-188 [ÖZET] - [PDF]

30.SERULEİNLE OLUŞTURULMUŞ SIÇAN AKUT PANKREATİT MODELINDE BETA GLUKAN VE FUKOKSANTİNİN ETKİSİ

Dilek ÖZBEYLİ, Özlem Tuğçe ÇİLİNGİR KAYA, Aslı AYKAÇ ,Sezgin AYDEMİR,Esra Bihter GÜRLER, Meral YÜKSEL

Sayfa No:189-197 [ÖZET] - [PDF]

31. TÜRKİYE’DE ORTOPEDİK ONKOLOJİ EĞİTİMİ VE GÖZLEMCİLİK DENEYİMİ

Özhan PAZARCI, Evrim ŞİRİN,Fevzi SAĞLAM, Ömer SOFULU, Bülent EROL

Sayfa No:198-202 [ÖZET] - [PDF]

32.YÜKSEK HIZLI VE DÜŞÜK HIZLI PENETRAN ABDOMİNAL ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARINDA MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER; 2962 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Şahin KAYMAK, Vahit Onur GUL

Sayfa No:203-209 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME

33. HİPERTANSİYON KONTROLÜNDE TAMAMLAYICI VE BÜTÜNLEŞİK (İNTEGRATİF) TEDAVİ ÖRNEĞİ: MASAJ

Gürcan ARSLAN,Özlem CEYHAN

Sayfa No: 210-214 [ÖZET] - [PDF]

34. PROPOLİS- LİTERATÜR NE DİYOR?

Mustafa ÜNAL, Onur ÖZTÜRK, Mustafa Yasin SELCUK,Muhammet Ali ORUÇ

Sayfa No: 215-223 [ÖZET] - [PDF]

35. EPİLEPSİ HASTALIĞINDA İL-1β VE İL-6'NIN ROLÜ

Naciye Nur GÜLERYÜZ, Seliha ŞAHİN, Nihal İNANDIKLIOĞLU

Sayfa No: 224-229 [ÖZET] - [PDF]OLGU SUNUMU


36.HİPERTROFİK PERONEAL TÜBERKÜL İLE İLİŞKİLİ PERONEAL TENDONLARIN TENOSİNOVİTİ: MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI

Ahmet VURAL, Kamber GÖKSU,Ahmet Nedim KAHRAMAN

Sayfa No:230-233 [ÖZET] - [PDF]

37.SPONTAN REGRESYON GÖSTEREN SERVİKAL VE LOMBER DİSK HERNİSİ: 3 OLGU SUNUMU

Mehmet AKTOKLU, Tuğrul Cem ÜNAL, Turgut BOZAN

Sayfa No: 234-237 [ÖZET] - [PDF]

38.ORŞİTİN GEÇ DÖNEM NADİR BİR KOMPLİKASYONU

Murat DEMİR

Sayfa No: 238-240 [ÖZET] - [PDF]

39.UZUN DÖNEM BİFOSFONAT KULLANIMINA BAĞLI EŞZAMANLI BİLATERAL FEMUR SUBTROKANTERİK KIRIK İLE BAŞVURAN HASTA

Recep ÖZTÜRK, Coşkun ULUCAKÖY, Emre ÖZANLAĞAN, Ömer Faruk ATEŞ, Mehmet Fatih EKŞİOĞLU

Sayfa No: 241-244 [ÖZET] - [PDF]

40.GEBELİKTE ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ POSTPARTUM HEMORAJİ VE SONRASINDA ASPİRASYON PNÖMONİSİ GELİŞEN VAKANIN YÖNETİMİ

Emre BAŞER, Taylan ONAT, Melike Demir ÇALTEKİN, Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Şiho HİDAYET, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ

Sayfa No: 245-248 [ÖZET] - [PDF]


EDİTÖRE MEKTUP


41.EDİTÖRE MEKTUP: BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Onur ÖZTÜRK,Muhammed Emin GÖKTEPE

Sayfa No:249 [ÖZET] - [PDF]

42.EDİTÖRE MEKTUP: BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Seher SAYIN, Serhat SAYIN, Burak BURSALI

Sayfa No: 258 [ÖZET] - [PDF]© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 746,299 Tekil Ziyaretçi