Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - EYLUL Cilt: 11, Sayı: 3, EYLUL 2021
("BOZOK TIP DERGİSİ - EYLÜL Cilt: 11, Sayı: 3, EYLÜL 2021"); ?>

BOZOK TIP DERGİSİ - EYLUL Cilt: 11, Sayı: 3, EYLUL 2021
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.THE QUADRATE TUBERCLE: A MORPHOMETRIC STUDY

Özcan GAYRETLİ, Ahmet ERTAŞ, Osman COŞKUN

Sayfa No: 1-6 [ÖZET] - [PDF]

2.DİŞ HEKİMLERİ VE ECZACILARDA TEMEL YAŞAM DESTEĞİ GÜNCEL BİLGİ DÜZEYİ VE EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hatice Duygu ÇİFTÇİ SİVRİ, Hacı Mehmet ÇALIŞKAN, Yahya ŞAHİN, Canan ŞAHİN,Burak ÇELİK

Sayfa No: 7-12  [ÖZET] - [PDF]

3.EVALUATION OF THE SIMPLE HEMATOLOGIC MARKERS IN PATIENTS WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS: A CASE-CONTROL STUDY

Eren PEK, Fatma BEYAZIT

Sayfa No: 13-18  [ÖZET] - [PDF]

4.MUKOZAL VE KUTANÖZ TUTULUM İLE SEYREDEN LİKEN PLANUS HASTALARINDA SUBKLİNİK KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet Erdoğan, Ahmet Kasapkara, Serdal Baştuğ, Yakup Alsancak, Akın Aktaş,Ayşe Saatcı Yaşar

Sayfa No: 19-29  [ÖZET] - [PDF]

5.EVALUATION OF INFERIOR ALVEOLAR CANAL ANATOMY BY CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY

Betül TAŞ ÖZYURTSEVEN, Nurgül KÖMERİK

Sayfa No: 30-34  [ÖZET] - [PDF]

6.ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ FİZİKSEL AKTİVİTE VE DEPRESYON ÜZERİNE ETKİSİ

Eylem KÜÇÜK, Barış CELBEK, Gürsoy COŞKUN

Sayfa No: 35-43  [ÖZET] - [PDF]

7.COMPARISON OF SERUM VITAMIN D LEVELS IN FEBRILE CHILDREN WITH AND WITHOUT SEIZURE

Zafer BAĞCI

Sayfa No: 44-49  [ÖZET] - [PDF]

OLGU SUNUMU

8.GEBELİĞİ SÜRECİNDE KRONİK EOZİNOFİLİK PNÖMONİ TANISI KONULAN OLGUNUN YÖNETİMİ

Süleyman TÜRKYILMAZ, Dilek Ç. ERÇELEBI, Atila GÖKÇEK, İlkay Koca KALKAN,Gözde Köycü BUHARI, Kurtuluş AKSU

Sayfa No: 50-53 [ÖZET] - [PDF]

9.MUSCULUS EXTENSOR CARPI RADIALIS LONGUS’UN ANATOMİK TENDON VARYASYONU

Kübra ERDOĞAN, Kemal Emre ÖZEN, Burhan YARAR, Gizem ÇİZMECİ, Gonca AY KESELİK,Mehmet Ali MALAS

Sayfa No: 54-56 [ÖZET] - [PDF]

10.LUMBOSAKRAL BÖLGEDE ŞİŞLİK İLE BAŞVURAN ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYON OLGUSU

Hakan AK, İhsan CANBEK

Sayfa No: 57-59 [ÖZET] - [PDF]


© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 722,847 Tekil Ziyaretçi