Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ03.2014.66-69

İNSİDENTAL ARACHNOİD GRANÜLASYON: VERTİGONUN NADİR BİR SEBEBİ

Incidental Arachnoid Granulation: A Rare Cause Of Vertigo

ÖZET

Araknoid granülasyonlar, araknoid membranın dural sinüsler içine doğru büyümesidir. Bu oluşum- lar, dural sinüsleri dolduracak ve genişletecek kadar büyüyebilir veya kafatasının iç sahasına açıla- bilir. Biz burada, bir haftadır başdönmesi şikayeti ile başvuran 56 yaşında erkek bir hasta sunuyo- ruz. Nörolojik ve göz dibi muayeneleri normal idi. Beyin bilgisayarlı tomografi taraması pariyetal kemiğin iç sahasında bilateral birden fazla litik alanlar gösterirken; bu lezyonlar manyetik rezonans görüntülemede (MRG) kontrast tutmayan tarzda olup dural sinüs tıkanıklığı ile ilişkili değildi. Baş- dönmesi vestibulosuppressan ilaçlar ile geriledi. Hiçbir müdahale planlanmadı ve hasta MRG ça- lışmaları ile takip edildi.

Anahtar kelimeler: Araknoid zar; Litik kemik lezyonu; Manyetik rezonans görüntüleme; Çok kesitli bilgisayarlı tomografi; Baş dönmesi

ABSTRACT

Arachnoid granulations are growths of arachnoid membrane into the dural sinuses. They may grow to fill and dilate the dural sinuses or expand the inner table of the skull. We report a 56- year-old man who presented with a one week history of vertigo. Neurological and fundoscopic examinations were normal. Brain computed tomography scan showed multiple lytic areas on the inner table of the parietal bone bilaterally whereas the lesions were not related to the occlusion of the dural sinuses on magnetic resonance imaging (MRI) without contrast enhancement. The vertigo resolved with vestibulosuppressant drugs. No intervention was planned and the patient was followed up through MRI studies.

Keywords: Arachnoid membrane; Lytic bone lesion; Magnetic resonance imaging; Multidetector computed tomography; Vertigo

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,518 Tekil Ziyaretçi