Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - MART CİLT:11, SAYI:1, MART 2021
("BOZOK TIP DERGİSİ - MART Cilt: 11, Sayı: 1, MART 2021");

BOZOK TIP DERGİSİ - MART Cilt: 11, Sayı: 1, MART 2021
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.UNİLATERAL HERPES KERATİTİ OLAN HASTALARIN BİLATERAL OKÜLER YÜZEY VE GÖZYAŞI OSMOLARİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hasan Ali BAYHAN, Seray ASLAN BAYHAN, Bekir KÜÇÜK

Sayfa No: 1-5 [ÖZET] - [PDF]

2.THE ROLE OF SERUM CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN TO PREDICT RESPONSE OF TREATMENT IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER PATIENTS

Nadiye AKDENİZ, Muhammet Ali KAPLAN, Mehmet KÜÇÜKÖNER, Zuhat URAKÇI, Oğur KARHAN, Halis YERLİKAYA, Abdurrahman IŞIKDOĞAN

Sayfa No: 6-12  [ÖZET] - [PDF]

3.MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMUNDA TETİK NOKTA ENJEKSİYONU İLE TETİK NOKTA ENJEKSİYONU BERABERİNDE KİNEZYO BANTLAMANIN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ebru YILMAZ

Sayfa No: 13-21 [ÖZET] - [PDF]

4.KORONER ARTER HASTALIĞINDA HbA1c DÜZEYİ İLE ENDOTEL FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mehmet KIŞ, Elton SOYDAN, Tuba TATLI KIŞ, Gülden HAKVERDİ

Sayfa No: 22-28 [ÖZET] - [PDF]

5.KATARAKT CERRAHİSİ GEÇİRMİŞ OLAN HASTALARDA GÖZYAŞI OSMOLARİTESİ VE MEİBOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Seray ASLAN BAYHAN, Hasan Ali BAYHAN, Bekir KÜÇÜK

Sayfa No: 29-33 [ÖZET] - [PDF]

6.FACTORS AFFECTING THE LENGTH OF STAY IN AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS IN PALLIATIVE CARE

Gülhan SARIÇAM

Sayfa No: 34-40 [ÖZET] - [PDF]

7.DENEYSEL TEK TARAFLI KRİPTORŞİDİZMLİ SIÇANLARDA TESTİKÜLER MAST HÜCRESİ VE FİBROZİSİN ARAŞTIRILMASI

Nuray BOSTANCIERİ, İskender DURAN, Mehmet YÜNCÜ

Sayfa No: 41-48 [ÖZET] - [PDF]

8.COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ACİL SERVİS ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK DURUMLARI

Sema AVCI, İbrahim YAĞCI

Sayfa No: 49-55 [ÖZET] - [PDF]

9.ANTALYA’DA YAŞAYAN 50-70 YAŞ GRUBU ERKEKLERİN KANSERİN RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE ERKEN TANISINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ

Ayşe MEYDANLIOĞLU, Fatma ARIKAN, Arzu AKCAN, Abdullah TARDU

Sayfa No: 56-62 [ÖZET] - [PDF]

10.COVID-19 PANDEMİSİ EVDE KAL UYGULAMASI: TOPLUMUN TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Mahmut KILIÇ, Güllü USLUKILIÇ, Şerife OK

Sayfa No: 63-76 [ÖZET] - [PDF]

11.DOES CONSTIPATION HAVE AN EFFECT ON COGNITIVE FUNCTIONS? A PROSPECTIVE CLINICAL STUDY

Mehmet Kağan KATAR, Mehmet HAMAMCI

Sayfa No: 77-83 [ÖZET] - [PDF]

12.ENDOSKOPİK TAŞ CERRAHİSİNDE KULLANILAN İRRİGASYON SIVI MİKTARININ ENFEKTİF SÜREÇLERE ETKİSİ

Volkan SELMİ, Sercan SARI, Ünal ÖZTEKİN, Mehmet CANİKLİOĞLU, Abdullah GÜREL, Levent IŞIKAY

Sayfa No: 84-89 [ÖZET] - [PDF]

13.ÜRİNER SİSTEM TAŞLARINDA ÖNCEKİ MÜDAHALELERİN PREOPERATİF FAKTÖRLERE VE POSTOPERATİF SONUÇLARA ETKİSİ: İKİ MERKEZLİ ANALİZ

Mehmet Çağlar ÇAKICI, Fatih SANDIKÇI, Ayberk İPLİKÇİ, Taha UÇAR, Sertaç ÇİMEN, Nihat KARAKOYUNLU, Gökhan ATIŞ, Asıf YILDIRIM

Sayfa No: 90-97 [ÖZET] - [PDF]

14.ENDOMETRİYAL BİYOPSİ HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARININ YAŞ GRUPLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Taylan ONAT1, Melike DEMİR ÇALTEKİN, Sevinç ŞAHİN, Betül AYTEKİN, Emre BAŞER, Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ

Sayfa No: 98-103 [ÖZET] - [PDF]

15.BULBAR ÜRETROPLASTİDE DORSAL VE VENTRAL ONLAY BUKKAL MUKOZAL GREFT KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI

Burhan BAYLAN, Orhan YIĞITBAŞI, Fatih YALÇINKAYA, İbrahim Güven KARTAL

Sayfa No: 104-107 [ÖZET] - [PDF]

16.KURUMSAL BAKIM HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ DOYUM İLE RUHSAL SAĞLIK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Nurgül KARAKURT, Meltem ORAL

Sayfa No: 108-118 [ÖZET] - [PDF]

DERLEME

17.KANSER TANISI İLE İZLENEN ÇOCUKLARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI

Zeynep KİSECİK ŞENGÜL, Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER

Sayfa No: 119-129 [ÖZET] - [PDF]

OLGU SUNUMU

18.FARKLI BİR KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI 'VAMPİRİZM': BİR OLGU SUNUMU

İlknur KİRAZ AVCI, Çiçek HOCAOĞLU

Sayfa No: 130-133 [ÖZET] - [PDF]


© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 722,852 Tekil Ziyaretçi