Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ03.2014.62-65

WARFARİN OVERDOZUNA BAĞLI İNTRAMURAL İNTESTİNAL HEMATOM OLGUSU

Intramural Intestinal Hematoma Due To Warfarin Overdose

ÖZET

Tromboembolik olayların önlenmesinde etkili olan warfarin tedavisinde düzenli ilaç kullanımı ve koagulasyon değerlerinin takibi önemlidir. 70 yaşında erkek hasta karın ağrısı ile başvurdu. Özgeç- mişinde mitral kapak replasmanı operasyonu ve tromboemboli profilaksisi için warfarin tedavisi aldığı öğrenildi. Fizik muayenesinde yaygın periton irritasyon bulguları mevcuttu. Karın tomogra- fisinde ileum seviyesinde duvar kalınlaşması, ince barsak mezenterinde ve pelvik peritoneal kom- partımanlarda hemoraji ile uyumlu yüksek dansiteli serbest sıvı saptandı. Takibinde akut karın ve ileus hali gerilemeyen hasta ameliyata alındı. Explorasyonda karın içi yaklaşık 1000 ml kanlı serbest mayi saptandı ve ileoçekal valvin 150 cm proksimalinde yaklaşık 20 cm lik ileumda intramural hematom ve perforasyon alanları saptandı. Hastaya parsiyel ince barsak rezeksiyonu operasyonu uygulandı. Tedavisi öncelikle medikal olan intramural intestinal hematomda; barsak iskemisi, per- forasyon, nekroz gelişmesi durumunda cerrahi tedavi gerekebilir. Oral antikoagülasyon kullanan bir hasta şayet akut karın ya da ileus tablosu ile başvurduğunda koagülasyon ilacına bağlı intramu- ral intestinal kanama akılda tutulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Warfarin; Gastrointestinal kanama; Akut karın; Hematom

ABSTRACT

Monitoring regular drug use and coagulation findings are important in the follow-up of Warfarin treatment which is effective in the prevention of thromboembolic events. 70 years old male patient was admitted with complaints of abdominal pain. His medical history revealed mitral valve replacement and warfarin therapy for the prevention of thromboembolism. The signs of peritoneal irritation were found on his physical examination. In the radiologic interventions, the ileal wall thickening, high density free fluid indicating hemorrhage in the small bowel mesentery and pelvis were established. Surgical treatment was performed for the acute abdomen since the state didn’t regress with the medical treatment. Approximately, 1000 ml free blood was observed in the abdominal exploration, and about 20 cm intramural hematoma and multiple perforation areas of the ileum, 150 cm proximal to ileocecal valve, were seen. Partial small bowel resection was performed. The treatment of choice for intestinal intramural hematoma is primarily medical. If bowel ischemia, perforation and necrosis are found out, surgical treatment should be done. Intramural intestinal hematoma should be kept in mind in the differential diagnosis for patients using anti-coagulant medication presented with acute abdomen and/or ileus.

 

Keywords: Warfarin; Gastrointestinal hemorrhage; Acute abdomen; Hematoma

 

 

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,510 Tekil Ziyaretçi