Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2021.26

26
Sayın EditörYılmaz ve ark. tarafından çalışılan, Bozok Tıp Dergisi 2020;10(2):125-31’den ulaşılabilecekolan ‘Humerus üzerinde anatomik yapıların morfometrik olarak incelenmesi’ isimlimakaleyi (1) büyük bir ilgi ile okuduk, yazarlara teşekkür ederiz.Yazarın özet kısmındaki bulgular bölümünde ve materyal metot bölümünde yer alan“humerus maksimum uzunluğu solda ortalama 31.16±2.44 mm, sağda 29.85±3.08mm” olarak ifade edilmektedir (1). İlgili literatür de tarandığında (2,3) birim hatasıyapıldığını veya ondalık sayılar ifade edilirken noktanın yerinin hatalı olduğunudüşünmekteyiz. Kaldı ki Türkçemizde ondalıkları virgülle ayırmak gerekirdi. Bu türhatalar küçük ve önemsiz görünse de bilimsel bir çalışmada ayrıntı gibi görünen şeylerinasıl öneminin hakemler, editörler, yayın ofisi vs. tarafından göz ardı edilmemesi gerekirdüşüncesindeyiz. Dergilerimizin güvenilirliğini hem de çalışmaların kalitesini artırmakiçin gerekli özen gösterilmelidir kanaatindeyiz.Saygılarımızla.
Hanife YAZAN, Soner ALBAY

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 603,139 Tekil Ziyaretçi