Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2021.130-133

130-133
FARKLI BİR KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI 'VAMPİRİZM': BİR OLGU SUNUMUA Different Self-Harm Behavior 'Vampirism': A Case Report
İlknur KİRAZ AVCI, Çiçek HOCAOĞLU
ÖZETKendine zarar verme davranışı (KZVD) önemli bir halk sağlığı sorunudur. Özellikle genç yaş grubunda sıklıklakendini kesme, deriyi kazıma, yakma benzeri eylemler şeklinde izlenir. Kan emme, kan içme ile tanımlananfarklı bir KZVD türü olan vampirizm bugüne kadar çok az sayıda olguda bildirilmiştir. Bu tür davranışlarıolan olguların önemli bir bölümünde psikotik bozukluk, kişilik bozuklukları, zeka geriliği, madde kullanımbozukluğu, dissosiyatif kimlik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu gibi diğer ruhsal bozuklukların dabulunduğu da rapor edilmiş olsa da, vampirizmin psikiyatrik yönü, eş tanılı ruhsal bozukluklar ile ilişkisi vetedavi yaklaşımları tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada çocukluk döneminden bu yana kendisindenya da arkadaşlarından aldığı kanı içme davranışı olduğu öğrenilen 19 yaşındaki erkek hasta, klinik öyküsü vetedavi yaklaşımları literatür bulguları ışığında sunulmuştur.Anahtar Kelimeler: Eş Tanı; Kendine Zarar Verme Davranışı; Ruhsal Bozukluklar; VampirizmABSTRACTSelf-harming behavior (SHB) is an important public health problem. Especially in the young age group, it isfrequently observed as self-cutting, scraping the skin and burning. To date, vampirism, a different type ofSHB defined as blood sucking and blood drinking, has been reported in a few cases. Although it has beenreported in significant number of cases with such behaviors such as psychotic disorder, personality disorders,mental retardation, substance abuse, dissociative identity disorder, and posttraumatic stress disorder,the psychiatric aspect of vampirism, relationship with comorbid disorders, and treatment approaches arenot fully known. In this study, a 19-year-old male patient, who applied to our psychiatry outpatient clinicwith irritability, complaints about having problems with his environment, and drinking blood by getting himor his friends since childhood, presented with his clinical history and treatment approaches in the light ofthe literature.Keywords: Comorbidity; Psychiatric Disorders; Self-Harming Behavior; Vampirism

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,832 Tekil Ziyaretçi