Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2020.143-145

WARFARİN KULLANIMINA BAĞLI İNTRAMURAL İNCE BARSAK HEMATOMU: NADİR BİR OLGU SUNUMUIntramural Small Bowel Hematoma Due To Warfarin Use: A Rare Case Report
Uğur ÖZSOY, Yavuz Selim ANGIN, Zeki ÖZSOY
ÖZETİntestinal intramural hematom genellikle warfarin kullanımına bağlı olarak gelişir. Nadir bir akut batın sebebidir.İskeminin şiddetine göre konservatif veya cerrahi tedavi uygulanabilir. Bu olgu sunumunda karın ağrısınedeni ile acil servise başvuran ve warfarin kullanımına bağlı intestinal intramural hematom gelişen hastayısunmayı amaçladık.Anahtar Kelimeler: Intramural Hematom; İnce Barsak. ; WarfarinABSTRACTIntestinal intramural hematoma usually develops due to the use of warfarin. It is a rare cause of acute abdomen.Depending on the severity of ischemia, conservative or surgical treatment may be performed. In thiscase report, we present a patient who presented to the emergency department with abdominal pain anddeveloped intestinal intramural hematoma due to warfarin use.Keywords: Intramural Hematoma; Small Bowel. ; Warfarin

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,790 Tekil Ziyaretçi