Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ03.2014.41-47

MYOMA UTERİ TEDAVİSİNDE LAPARASKOPİK UTERİN ARTER KOAGULASYONUN ETKİSİ;  VAKA SERİSİ

The Efficacy of Laparascopic Uterin Artery Coagulation in the Treatment of Uterin Leiomyoma; Case Series

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı myoma uteri tanısı alan hastalarda laparaskopik bilateral uterin arter koagulasyonunun tedavideki etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Haziran 2007-Ekim 2007 tarihleri arasında   29-47 yaş arası   myoma uteri tanısı alan semptomatik 10 hastaya laparaskopik bilateral arter koagulasyonu yapıldı. Postopo- peratif  myom hacimleri Manyetik Rezonans görüntüleme (MRI) ile değerlendirildi ve hastaların semptomlarındaki değişiklikler kaydedildi.

Bulgular: Laparaskopik arter koagulasyonu sonrası anormal uterin kanamaya bağlı semptomlar operasyon öncesine göre % 80 gerilerken kitleye bağlı bası semptomları  % 66.6 geriledi. Vakaların myom hacimlerinde ise preoperatif hacimlere göre % 12.5 azalma olduğu MRI ile tespit edildi. Sonuç: Laparaskopik bilateral uterin arter koagulasyonu leiomyomalarda semptomların gerileme- sinde ve myom hacminin küçülmesinde etkilidir bu yüzden   histerektomi veya myomektomiye alternatif etkin bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: Miyom; Laparaskopik; Uterin arter; Koagulasyon

ABSTRACT

Objective: The aim of our study is to investigate the efficacy of the laparoscopic uterine artery coagulation in the treatment of patients with the diagnosis uterine leiomyoma.

Material and Methods: 10 symptomatic patients with myoma uteri aging between 29-47 years old were taken between June 2007-October 2007 and laparoscopic bilateral artery coagulation was done to patients. Postoperatively, the volumes of myomas were calculated with MRI (magnetic resonance imaging) and the changes of patients’ symptoms were recorded.

Results: After laparoscopic uterine artery coagulation, the abnormal uterine bleeding symptoms reduced % 80 and mass effect reduced % 66.6 when compared preoperative symptoms. In the volume of myomas of cases with MRI 12.5% reduction was recorded when compared preoperative volumes.

Conclusion: Laparoscopic bilateral uterine artery coagulation is effective in relieving the myoma uteri symptoms and in reduction of the volume of myoma uteri; so that can be used as an alternative treatment to hysterectomy or myomectomy.

Keywords: Myoma; Laparoscopic; Uterine artery; Coagulation

© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 629,487 Tekil Ziyaretçi