Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2020.139-142

NADİR BİR KONJENİTAL ANOMALİ, FRONTAL ENSEFALOSEL: VAKA SUNUMUA Rare Congenital Anomaly, Frontal Encephalocele: Case Report
Taylan ONAT, Emre BAŞER, Melike DEMİR ÇALTEKİN, Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Ethem Serdar YALVAÇ, Mustafa KARA
ÖZETEnsefalosel, nöral tüp defektlerinin bir varyantıdır. Yüzey ektoderminin nöral ektodermden gebeliğin 4.haftasında yetersiz ayrılması, ensefalosellerin oluştuğu temel mekanizmadır. İnsidansı canlı doğumlarda1-3/1000’dir. Ensefalosellerin sınıflandırılması lezyon bölgesine göre yapılmaktadır ve yapılan epidemiyolojikçalışmalar ensefalosel tiplerinin görülme oranlarının ırklar ve coğrafi bölgeler arasında farklı olduğunugöstermiştir. Frontal ensefalosel batı ülkelerinde daha az sıklıkla görülen anterior ensefaloselin nadir görülenbir örneğidir. Frontal ensefalosel yaşamla bağdaşabilen bir ensefalosel türü olmasına rağmen ek anomalivarlığında gebelik terminasyonu da aile ile beraber değerlendirilmesi gereken bir konudur. Yirmi altı yaşındave ilk gebeliği olan hastanın gebeliğinin 18. haftasında frontal ensefalosel tanısı konuldu. Yapılan ultrasonografikdeğerlendirmede ek anomali görülmeyen hastanın doğumu, gebeliğinin 386/7 haftasında sezaryenile gerçekleştirildi.Anahtar Kelimeler: Ensefalosel; Folik asit; Nöral tüp defekti.ABSTRACTObjective: Encephalocele is a variant of the neural tube defects. Insufficient separation of surface ectodermfrom the neural ectoderm at the 4th week of pregnancy is the main mechanism in which encephalocelesoccur. The incidence is 1-3 / 1000 in live births. The classification of encephaloceles is performed accordingto the lesion site and epidemiological studies have shown that the incidence of encephalocele types differsbetween races and geographical regions. Frontal encephalocele is a rare type of anterior encephalocele,which is less common in western countries. Although the frontal encephalocele is an encephalocele thatcan compatible with life, the termination of pregnancy should be evaluated to get her with the family in thepresence of additional anomalies. A 26-year-old woman who has her first pregnancy has been diagnosedfrontal encephalocele at 18th weeks of gestation. The patient who hasn't been revealed additional anomalyin the ultrasonographic examination was delivered by cesarean section at 38 6/7 th weeks of gestation.Keywords: Encephalocele; Folic acid; Neural tube defect.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,829 Tekil Ziyaretçi