Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2020.135-138

KAFA İÇİ BASINÇ DEĞİŞİKLİKLERİNE BAĞLI OLARAK GELİŞEN BAŞ AĞRISINDA İKİ FARKLI PREZENTASYONTwo Different Presentations In Headache Due To Intracranial Pressure Changes
Hilal AYDIN, Ayşen ORMAN, Özlem KEMER
ÖZETBaş ağrısı çocuk ve adölesanlarda sık görülen yakınmalardan biridir. Beyin parankimi, BOS (beyin omurilik sıvısı)ve kan hacmi arasındaki denge bozuklukları baş ağrısının yanı sıra farklı nörolojik yakınmalar ile de klinikbulgu verebilir. Bu yazımızda; intrakraniyal yapıdaki dengenin bozulması sonucu baş ağrısı ile karakterize ikifarklı olguyu sunmak istedik.Anahtar Kelimeler: Baş Ağrısı, Çocuk, Papil ÖdemABSTRACTHeadache is one of the common complaints in children and adolescents. Disturbance of equilibrium betweencerebral parenchyma, cerebrospinal fluid and blood volume can cause clinical symptoms with differentneurologic complaints as well as headache. In this study two cases characterized with headache as a resultof the intracranial disturbance were structure presented.Keywords: Headache, Child, Papilledema

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,817 Tekil Ziyaretçi