Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2020.131-134

AORTIC ANEURYSM DEATHSAort Anevrizmasına Bağlı Ölüm Vakalarına Bakış
Toygun Anıl ÖZESEN, Kenan KAYA, Ebubekir Burak ÇELİK, Mete Korkut GÜLMEN
ABSTRACTWhile Cardiovascular System Diseases constitute a large part in sudden unexpected suspicious deaths, acuteaortic dissection (AAD) is the most common pathology in sudden death among aortic diseases. True diagnosisis the best strategy to avoid malpractice. The diagnosis of aortic dissection remains clinically challengingand the outcomes from this disease are often fatal. For this reason, it was aimed to emphasize to 3 casesthat were autopsied by us, applied to health institutions with different symptoms, and the cause of death,bypassing the Acute Aortic Dissection, which died as a result of misdiagnosis and treatment, AAD can bedifficult to recognize, diagnosis is therefore sometimes delayed or missed. Physicians who didn’t think thatprobability in their differential diagnosis will be always accused about malpractice.Keywords: Aortic Aneurysm; Forensic Autopsy; Sudden DeathÖZETKardiyovasküler Sistem Hastalıkları aniden beklenmedik şüpheli ölümlerde büyük rol oynarken, akut aortdiseksiyonu (AAD) aort orjinli hastalıklar arasında ani ölümde en sık görülen patolojidir. Tıp gibi karmaşıkbilimlerde tanı ve tedavi hatalarını önlemek oldukça zordur. Doğru tanının belirlenmesi, malpraktisten kaçınmakiçin en iyi stratejidir. Aort diseksiyonu tanısı klinik olarak zorlayıcıdır ve sonuçları genellikle ölümcülolabilmektedir. Bu nedenle, otopsisini yaptığımız, farklı belirtilerle sağlık kurumlarına başvuran, yanlış tanıve tedavi nedeniyle hayatını kaybeden 3 olgu üzerinden doğru tanı koymanın malpraktisten kaçınmak içinne kadar önemli olduğunun vurgulanması amaçlanmıştır. Tanı koyulması bazen gecikebilir veya tanı gözdenkaçabilir. Ani şiddetli sırt, göğüs ve karın ağrısı şikayetleri ile olan başvurularda aort diseksiyonu tanısı aklagelmeli ve tanı için gerekli tetkikler yapılmalıdır.Anahtar Kelimeler: Malpraktis; Aort Anevrizması; Otopsi; Ani Ölüm

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,793 Tekil Ziyaretçi