Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2020.119-122

UZAMIŞ COVID: YENİ BİR TANIMLong COVID: A New Definition
Ayşe ERBAY
ÖZETUzamış COVID, COVID-19'dan iyileşmiş, ancak hala enfeksiyonun kalıcı etkilerini bildiren ya da beklenendençok daha uzun süredir olağan semptomları olan kişilerde hastalığı tanımlamak için kullanılan bir terimdir vesemptomların bir aydan daha uzun süre devam etmesi olarak tanımlanmaktadır. COVID-19 tanısı konulanhastaların %10 ila %20’sinde bir aydan daha uzun süren semptomlar görülmekte iken, hastaların %2,3’ündesemptomların 12 haftadan daha uzun sürdüğü gözlenmiştir. Semptomlar yorgunluk, baş ağrısı, dispne, kognitifbozukluk, depresyon, deri döküntüleri ve gastrointestinal şikayetleri içerir.Anahtar Kelimeler: COVID-19; Uzamış COVID; KoronavirüsABSTRACTLong COVID is a term used to describe the disease in people who have recovered from COVID-19 but stillreport persistent effects of the infection or have usual symptoms for much longer than expected and isdefined as the persistence of symptoms for more than a month. Symptoms lasting longer than one monthwere observed in 10% to 20% of patients, while it was observed that symptoms last longer than 12 weeksin 2.3% of patients. Symptoms include fatigue, headache, dyspnea, cognitive impairment, depression, skinrashes and gastrointestinal complaints.Keywords: COVID-19; Long COVID; Coronavirus

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 554,855 Tekil Ziyaretçi