Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2020.84-87
84-87 EL SIRTINDA KUTANÖZ LEYŞMANYA İLE KARIŞAN BAZAL HÜCRELİ KARSİNOM: BİR OLGU SUNUMU Basal Cell Carcinoma Mimicking Leishmania in The Dorsum of The Hand: A Case Report İlke Evrim SEÇİNTİ, Ümmü Gülsüm KASTAL ÖZET Bazal hücreli karsinom derinin en sık görülen kanseridir ancak el sırtında nadir görülür. En sık klinik prezentasyonu nodüler ve ülsere lezyonlar şeklindedir. Leyşmanya ise enfekte tatarcıklardan bulaşan paraziter bir hastalıktır. En sık açıkta kalan cilt bölgelerinde görülür ve klinik prezentasyonlarından biri de ülseronodüler lezyondur. Türkiye özellikle de Güneydoğu Anadolu ve Çukurova bölgeleri Leyşmanya açısından endemiktir. Tedavileri birbirinden çok farklı olan bu iki hastalık klinik olarak birbiriyle karışabilmektedir. Biz klinik olarak yanlış tanı konularak Leyşmanya tedavisi uygulanan el sırtı yerleşimli bazal hücreli karsinom olgusu sunduk. Anahtar Kelimeler: Bazal Hücreli Karsinom; Leyşmanya; Ayırıcı Tanı ABSTRACT Basal cell carcinoma is the most common cancer of the skin, but rarely seen on the hand dorsum. The most common clinical presentation is nodular and ulcerated lesions of the skin. Leishmania is a parasitic disease which is transmitted with infected sand-fly. It is commonly seen at the sunlight-exposed skin areas and one of its clinical presentations is ulceronodular lesion. Turkey, especially in Southeast Anatolia and Çukurova are endemic for Leishmania infection. Despite their treatments are quite different, these two lesions can cause confusion with each other. We report a case of basal cell carcinoma of the hand dorsal region that was clinically misdiagnosed and treated with leishmania. Keywords: Basal Cell Carcinoma; Leishmania; Differential Diagnosis
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,984 Tekil Ziyaretçi