Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2020.42-47
42-47 EVALUATION OF LEPTIN LEVEL AND VITAMIN D RELATIONSHIP IN OBESE PATIENTS Obez Hastalarda Leptin Düzeyinin ve D Vitamini İlişkisinin Değerlendirilmesi İbrahim Ethem ŞAHİN, Merve ALPAY ÖZET Amaç: Adiposit kaynaklı hormon olarak bilinen Leptin, beslenme ve enerji homeostazinda önemli rol oynamaktadır. Leptin, reseptörleri aracılığıyla merkezi veya periferik kompleks biyolojik etkileri düzenler. Obezite ve ilişkili Leptin direncini bağlayan mekanizmalar büyük ölçüde belirsizliğini korumaktadır. Ayrıca vitamin D'nin kalsemik olmayan etkileri, glikoz metabolizmasının hormonal regülasyonu ve adipokinlerin yağ dokusu ile sentezi üzerinde perspektif rol oynar. Çalışmamızın amacı, vitamin D düzeylerinin obezite üzerindeki rolünü ve obez hastalarda D vitamini farklılaşması sırasındaki Leptin düzeylerinin aktivitesini göstermektir. Gereç ve Yöntemler: Vitamin D düzeylerini analiz etmek için 40 obez ve sağlıklı hasta bu çalışmaya dâhil edildi. Düşük vitamin D düzeyi görülen bireylerde, 4 hafta vitamin D tedavisi uygulandı. Leptin ölçümü için tüm deney gruplarından kan alındı. Bulgular: D vitamini düzeyi düşük olan hasta grubunda, Leptin ekspresyonunun azaldığı görülürken; D vitamini takviyesi sırasında, obez hastalarda Leptin seviyeleri anlamli duzeyde artmıştır. Bu, Leptinin, vitamin D düzeyi ile doğrudan ilişkisi olan obeziteyi tespit etmek için önemli bir belirleyici olduğu anlamına gelir. Sonuç: Bu sonuçlar serum vitamin D seviyelerinin arttırılmasının Leptin duyarlılığında iyileşme sağladığını göstermektedir. Gelecekteki klinik denemeler test edilmelidir. Vitamin D değişikliği, Leptin salgılanmasına bağlı obezite için tanısal bir faktör olabilir. Anahtar Kelimeler: Beden Kitle Indeksi; Leptin Ekspresyonu; Obezite; Vitamin D ABSTRACT Objective: Adipocyte-induced hormone Leptin, nutrition and energy play an important role in homeostasis. Leptin regulates central or peripheral complex biological effects through its receptors. The mechanisms linking obesity and associated Leptin resistance remain largely unclear. Also noncalcaemic effects of vitamin D, perspective role is played on hormonal regulation of glucose metabolism and synthesis of adipokines by fat tissue. The aim of our study is to show the role of vitamin D levels on obesity and the activity of Leptin levels during vitamin D differentiation on obese patients. Material and Methods: Fourty obese and healthy patients were included this research to analyze vitamin D levels. While seen low-vitamin D level in individuals, 4 weeks vitamin D treatment has been completed. Whole experimental groups were taken blood for Leptin measurement. Results: Our findings were indicated that Leptin expression was decreased when vitamin D level in low. However, during vitamin D uptake, Leptin levels in obese patients were increased correlated to deficiency. That means, Leptin is known significant marker to detect obesity which has direct relation with vitamin D level. Conclusion: These results highlight that reduction serum vitamin D levels leads to improved Leptin sensitivity. Future clinical trials should be tested vitamin D alteration might be diagnostic factor for obesity treatment to Leptin secretion. Keywords: Body Mass Index; Leptin Expression; Obesity; Vitamin D Level
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,975 Tekil Ziyaretçi