Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - MART CİLT:10, SAYI:1, MART 2020
("BOZOK TIP DERGİSİ - MART Cilt: 10, Sayı: 1, MART 2020");

BOZOK TIP DERGİSİ - MART Cilt: 10, Sayı: 1, MART 2020
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.KLİNİĞİMİZDE SON BEŞ YILLIK İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞI TANI VE TEDAVİSİ

Şule ÇİLEKAR, Ahmet DUMANLI, Gürhan ÖZ, Fatih ÇAKIROĞLU, Ersin GÜNAY

Sayfa No: 1-5 [ÖZET] - [PDF]

2.AYAKTAN TEDAVİ GÖREN YAŞLI HASTALARDA PSİKİYATRİK BOZUKLUK DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ZOR BİR HASTA GRUBU

Murat Eren OZEN, Mehmet Hamdi ORUM,Aysun KALENDEROGLU

Sayfa No: 6-12  [ÖZET] - [PDF]

3. PİLONİDAL SİNÜS HASTALIĞI TEDAVİSİNDE KRİZTALİZE FENOL UYGULAMASI; TEK MERKEZ DENEYİMİ

Mehmet PATMANO, Tufan GÜMÜŞ, Durmuş Ali ÇETİN, Yusuf YAVUZ

Sayfa No: 13-16 [ÖZET] - [PDF]

4.ROTAVİRUS İNFEKSİYONLARINDA GASTROENTERİT DIŞI BULGULAR

Yılmaz SEÇİLMİŞ,Feyza ESEN, Murat DOĞAN, Mehmet Adnan ÖZTÜRK

Sayfa No: 17-23 [ÖZET] - [PDF]

5.ADÖLESAN GEBELİKLERDEKİ MATERNAL VE FETAL SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Alper İLERİ, Hande İLERİ, Can ATA,Gökhan TOSUN, Mehmet ÖZEREN

Sayfa No: 24-29 [ÖZET] - [PDF]

6.GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BİR ÇOCUK HASTANESİNDE HEPATİT-A SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Reyhan YİŞ, Süleyman DEĞİRMENCİ

Sayfa No: 30-35 [ÖZET] - [PDF]

7.EPİTELYAL OVER KANSERLERİNDE CD24 VE CD44’ÜN İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI VE PROGNOSTİK DEĞERİ

Can TÜRKLER

Sayfa No: 36-42 [ÖZET] - [PDF]

8.EKTOPİK GEBELERİN RETROSPEKTİF ANALİZİ VE MEVSİMLERE GÖRE DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülten SAĞIR, Bakiye AKBAŞ, Özgür ÖZDEMİR, Zeliha AYDIN KASAPİ

Sayfa No: 43-49 [ÖZET] - [PDF]

9.ENDOVASKÜLER KOİL EMBOLİZASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN İNTRASEREBRAL ANEVRİZMALARDA MANYETİK REZONANS PERFÜZYON DİNAMİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gökhan POLAT, Suat EREN , Akın LEVENT,Hayri OĞUL, Mecit KANTARCI

Sayfa No: 50-54 [ÖZET] - [PDF]

10.KIRSAL ALANDA YAŞAYAN HİPERTANSİYON HASTALARININ İLAÇ TEDAVİSİNE UYUMLARI

Dilek EFE ARSLAN, Nazan KILIÇ AKÇA

Sayfa No: 55-62 [ÖZET] - [PDF]

11. ELDE KİTLE OLGULARINA YAKLAŞIMDA TENDON KILIFI DEV HÜCRELİ TÜMÖRÜN PREOPERATİF ÖN TANI SIKLIĞI VE NÜKSE ETKİSİ

Kaan GÜRBÜZ, Yakup EKİNCİ, Sabri BATIN, Alper ÇIRAKLI

Sayfa No: 63-67 [ÖZET] - [PDF]

12.ADENOİD VE TONSİL CERRAHİSİ YAPİLAN HASTALARDA SES PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yunus KANTEKİN, Haldun OĞUZ, Necmi ARSLAN, Eren TAŞTAN, Münir DEMİRCİ

Sayfa No: 68-74 [ÖZET] - [PDF]

13.AKUT PULMONER EMBOLİ HASTALARINDA GALECTİN-3

Mustafa ÇELİK, Ahmet AVCI, Recep KARATAŞ, Ahmet ERSEÇGİN, Fikret KELEŞ, Ahmet YILMAZ, Fatmagül CAN,Erdoğan SÖKMEN, Murat ERER

Sayfa No: 75-82 [ÖZET] - [PDF]

14. ÇOCUK CERRAHİSİNE BAŞVURAN OLGULARDA İNGUİNAL BÖLGE PATOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK HEKİMİN DENEYİMLERİ VE YAŞADIĞI ZORLUKLAR

Sevgi ULUSOY TANGÜL

Sayfa No: 83-87 [ÖZET] - [PDF]

15.SPONTAN ABORTUSLARIN MEVSİMSEL DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ

Bakiye AKBAŞ, Gülten SAĞIR, Özgür ÖZDEMİR, Zeliha AYDIN KASAP

Sayfa No: 88-93 [ÖZET] - [PDF]

16. KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALARINDA DİSPNE ŞİDDETİNİN DENGE ÜZERİNE ETKİLERİ

Nalan OGAN, Aslıhan UZUNKULAOĞLU,E. Eylem AKPINAR

Sayfa No: 94-99 [ÖZET] - [PDF]

17.
SAĞLIKLI VERİCİLERİN YAŞI TOPLANAN PERİFERİK KÖKHÜCRE MİKTARI ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR?

Zafer GOKGOZ

Sayfa No:100-105 [ÖZET] - [PDF]

18.ASTIM TANILI HASTALARDA GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMİ KULLANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Pınar YILDIZ GÜLHAN, Fatih ÜZER, Ege GÜLEÇ BALBAY

Sayfa No: 106-110 [ÖZET] - [PDF]

19.ATRİYOVENTRİKULER NODAL REENTRAN TAŞİKARDİ ABLASYONUNDA KOMPLİKASYON ORANLARIMIZ VE İŞLEM GÜVENİLİRLİĞİ

Mustafa YOLCU

Sayfa No: 111-114 [ÖZET] - [PDF]

20.İNFERTİL BİREYLERDE SEMEN HACİM VE SPERM UZUNLUK ÖLÇÜMLERİNİN EZRİN VE N-KADERİN PROTEİNLERİ İLE İLİSKİLENDİRİLMESİ

Esra İBİŞ, Nazlı Ece GÜNGÖR ORDUERİ

Sayfa No:115-121 [ÖZET] - [PDF]

21.SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDA SIK GÖRÜLEN GASTROİNTESTİNAL RAHATSIZLIKLAR

Elif BÖREKÇİ

Sayfa No:122-125 [ÖZET] - [PDF]

22.MATÜR KATARAKTI OLAN HASTALARDA FEMTOSANİYE LAZER FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ

Servet CETİNKAYA, Fikret UCAR

Sayfa No:126-131 [ÖZET] - [PDF]

23.FEMORAL BLOK UYGULANMIŞ KALÇA KIRIKLI OLGULARDA BLOĞUN SPİNAL ANESTEZİNİN FARKLI POZİSYONLARI ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aysegül CEYLAN, Mehmet Burak ESKİN

Sayfa No:132-138 [ÖZET] - [PDF]

24.BİR KAMU KURUMUNDA OFİS ÇALIŞANLARINDA İŞYERİNDEKİ RİSKLERİN FARKINDALIĞININ BELİRLENMESİ

Şerife OK, Mahmut KILIÇ

Sayfa No:139-149 [ÖZET] - [PDF]

25.YOZGAT BOZOK UNİVERSİTESİ 2-4 CM BÖBREK TAŞLARI TEDAVİSİNDE RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ DENEYİMİMİZ

Sercan SARI, Volkan Selmi, Mehmet CANİKLİOGLU, Ünal ÖZTEKİN, Abdullah GÜREL,Emin GÜRTAN, Levent IŞIKAY

Sayfa No:150-153 [ÖZET] - [PDF]

26.KAROTİD ARTER STENTLEME SONRASI GELİŞEN STENTİÇİ RESTENOZUN YENİ BİR ÖNGÖRDÜRÜCÜSÜ: CRP/ALBUMİN ORANI

Ali Nazmi ÇALIK, Tufan ÇINAR, Duygu İNAN, Duygu GENÇ, Hüseyin KUPLAY,Mehmet Baran KARATAŞ, Ayşe EMRE

Sayfa No:154-160 [ÖZET] - [PDF]

27.UTERİN SERÖZ KARSİNOM VE UTERİN BERRAK HÜCRELİ KARSİNOM TANISI ALAN HASTALARDA KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİN VE SAĞ KALIM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Zeliha FIRAT CUYLAN , Koray ASLAN , Vakkas KORKMAZ, Murat OZ , Mehmet Mutlu MEYDANLI

Sayfa No:161-170 [ÖZET] - [PDF]

28.MEVSİMSEL FARKLILIKLARIN BELL’S PARALİZİSİ SIKLIĞI VE EVRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Akif GÜNEŞ , Elif KARALI

Sayfa No:171-175 [ÖZET] - [PDF]

29.BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 65 YAŞ VE ÜZERİ ALT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM ENDOSKOPİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nursel ÜSTÜNDAĞ ÖCAL, Sevda YAMAN,Serdar YANIK

Sayfa No:176-179 [ÖZET] - [PDF]

30.YOZGAT ŞEHİR HASTANESİNDE SON 5 YILDA UYGULANAN KOLESİSTEKTOMİ SPESİMENLERİNİN MORFOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Serdar KIRMIZI

Sayfa No:180-185 [ÖZET] - [PDF]

31.ANTRENMANLI BİREYLERDE AEROBİK EGZERSİZ İNDÜKLÜ METABOLİK VE KARDİYAK STRESİN İRİSİN SEVİYELERİNE ETKİLERİ

Seda UGRAS, Sermin ALGUL

Sayfa No:186-189 [ÖZET] - [PDF]

32.STROK ALT GRUPLARINDA LENFOSİT MONOSİT ORANI VE İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERDEKİ DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İbrahim ÇALTEKİN, Emre GÖKÇEN

Sayfa No:190-195 [ÖZET] - [PDF]

33.MÜLTECİ ÇOCUKLARDA B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Yakup ÇAĞ, Abdurrahman Avar ÖZDEMİR,Mehmet ALAY

Sayfa No:196-201 [ÖZET] - [PDF]

34.İZOLE VE KOMPLİKE KOLESTAZLI GEBE KADINLARIN PERİNATAL SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Bora COŞKUN, Özgür AKKURT, Buğra ÇOŞKUN, Tuğberk GÜÇLÜ, Coşkun ŞIMŞIR

Sayfa No:202-206 [ÖZET] - [PDF]

35.ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİLERİ

Serpil SANCAR, Yasemin ÜSTÜNDAĞ

Sayfa No:207-210 [ÖZET] - [PDF]

36.KARACİĞER NAKLİ SONRASI HEPATİT B NÜKSÜNÜN ÖNLENMESİNDE KISA SÜRELİ DÜŞÜK DOZ HEPATİT B İMMÜNOGLOBULİNİ İLE NÜKLEOTİD ANALOĞU KOMBİNASYONUNUN ETKİNLİĞİ

Ümit ÖZÇELİK, Eryiğit EREN, Tutkun TALİH, Ömer V. ÖZOZAN, Fatih ENSAROĞLU

Sayfa No:211-216 [ÖZET] - [PDF]

37.VİTİLİGO TANILI HASTALARDA İNTERFERON-GAMMA/İNTERLÖKİN-10 ORANININ HASTALIK AKTİVİTESİ VE YAYGINLIGˆI İLE İLİSKİSİ

Gözde Emel GÖKÇEK, Eda ÖKSÜM SOLAK, Demet KARTAL, Murat BORLU, Salih Levent ÇINAR

Sayfa No:217-226 [ÖZET] - [PDF]

38.OMURGADA ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ: BİR ÜÇÜNCÜ BASAMAK HASTANE DENEYİMİ

Ali ÖNER, Alper KÖKSAL, Osman ÇİMEN, Osman Emre AYCAN, Yunus Emre AKMAN

Sayfa No:227-234 [ÖZET] - [PDF]

39.HİPOTİROİDİ HASTALARINDA VİSSERAL ADİPOSİTE İNDEKSİ VE LİPİD AKÜMÜLASYON SKORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülsüm GÖNÜLALAN

Sayfa No:235-239 [ÖZET] - [PDF]

40.YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ÇALIŞANLARI ARASINDA TÜKENMİŞLİK SENDROMU İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

Güvenç DOĞAN, Selçuk KAYIR, Tuba SARIAYDIN, Ali Kemal ERENLER

Sayfa No:240-247 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME

41. OSTEOPOROZUN MEDİKAL TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR VE YAN ETKİLERİ

Nursel DOĞANYİĞİT KUZAN, E Dilek KESKİN

Sayfa No: 248-255 [ÖZET] - [PDF]

42. FENİLKETONÜRİ HASTALIĞI VE HASTALIĞA UYGUN GIDA ÜRETİMİ

Asuman ÇEVİK, Nilgün ERTAŞ

Sayfa No: 256-263 [ÖZET] - [PDF]

43. GEBELİKTE TÜBERKÜLOZ

Emine ARSLAN, Ümit GÖRKEM

Sayfa No: 264-271 [ÖZET] - [PDF]OLGU SUNUMU


44.BARSAK EVİSSERASYONU İLE SEYREDEN POSTKOİTAL VAJİNAL RÜPTÜR

Cevat Rıfat CÜNDÜBEY,Mehmet DOLANBAY

Sayfa No:272-275 [ÖZET] - [PDF]

45.YETİŞKİN BİR HASTADA ROUND PNÖMONİ: OLGU SUNUMU

Elif BÖREKCİ, Nagihan KOLKIRAN

Sayfa No: 276-279 [ÖZET] - [PDF]© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 766,449 Tekil Ziyaretçi