Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.257
EDİTÖRE MEKTUP: BALIN YARA İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Letter to the Editor: Evaluation of the Effect of Honey on Wound Healing Onur ÖZTÜRK , Muhammed Emin GÖKTEPE Sayın Editör Topal Hançer ve Yılmaz'ın yazmış olduğu, Bozok Tıp Dergisi 2019;9(1):152-59.'dan ulaşılabilecek olan 'Balın yara iyileşmesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi' isimli derlemeyi (1) büyük bir ilgiyle okuduk, öncelikle yazarlara teşekkür ederiz. Yazının sonuç kısmında, balın kolaylıkla temin edilebilir olmasının yara bakımında alternatif tedavi seçeneği olması için bir faktör olduğundan bahsedilmiştir. Bu düşünce üzerine birkaç eleştirimiz vardır: i- Ülkemizde balın standardizasyonu ve medikalizasyonu henüz sağlanamamıştır. Medikalize bir ürünün öncelikle standardize olması gerekmektedir. Bilindiği üzere balın fruktoz/glukoz oranının 1’in üzerinde ve su oranının %17 civarında olması gerekmektedir (2). Ayrıca ph, enzimatik aktivite gibi değişkenler de yara iyileşmesi üzerine direkt etki etmektedir. Bu bakımdan ideal bir bal bulmak, taklit ve tağşişle mücadele ettiğimiz günümüz koşullarında hiç de kolay değildir. Klinikte, her balın tedavide kullanılamayacağı açıktır. ii- Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği ile Türkiye’de resmi olarak uygulanabilecek geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları belirlenmiştir (3). Balın yaralarda tedavi amaçlı kullanımının sağlanabilmesi sadece uygulama merkezlerinde mümkündür ve ülkemizde uygulama merkezi sayısı ise son derece azdır. iii- Bal yara bakımında alternatif değil, tamamlayıcı bir yöntem olabilir (4). Konvansiyonel tedaviler uygulanmaksızın yapılan tedavi çabaları alternatif tedaviyi açıklamaktadır. Bu ise kanıta dayalı tıbbın doğasına uygun değildir. Saygılarımızla, Onur ÖZTÜRK Muhammed Emin GÖKTEPE Kaynaklar 1- Topal Hançer A, Yılmaz P. Balın yara iyileşmesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Bozok Tıp Derg 2019;9(1):152-59. 2- Yeşilada E. Apiterapi. Arıyla gelen şifa. Editör: Doğan N. 1. Baskı. Hayykitap. 2015. Sayfa 21-44. 3- Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği. Resmi Gazete. Sayı: 29158 27 Ekim 2014 4- Özturk O, Selcuk MY. Apitherapy in Primary Care. TJFMPC, 2016;10(3): 124-125.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,998 Tekil Ziyaretçi