Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.253-256
GEBELİKTE ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ POSTPARTUM HEMORAJİ VE SONRASINDA ASPİRASYON PNÖMONİSİ GELİŞEN VAKANIN YÖNETİMİ Management of Aspiration Pneumonia Case Occured After a Serious Post-partum Hemorrhage Related to Anticoagulant Treatment During Pregnancy Emre BAŞER, Taylan ONAT, Melike Demir ÇALTEKİN, Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Şiho HİDAYET, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ ÖZET Kalp kapak trombozunu önlemek için mekanik kalp kapaklı hastalarda yaşam boyu antikoagülan tedavi zorunludur. Gebe kadında bu ilaçlar teratojenik etkilere ve kanama komplikasyonlarına neden olabilir. Bu yazıda, antikoagülanlarla ilişkili doğum sonrası kanama gelişen ve daha sonra aspirasyon pnömonisi gelişen bir olgu sunulmuştur. Anahtar kelimeler: Antikoagülan tedavi; doğum sonrası kanama; aspirasyon pnömonisi ABSTRACT Life-long anticoagulation therapy is mandatory in patients with mechanical heart valve to prevent the valve thrombosis. It may cause teratogenic effects and hemorrhage complications in the pregnant woman. In this report, we present a case who developed post-partum haemorrhage related to anticoagulants and subsequently developed aspiration pneumonia. Keywords: Anticoagulant therapy; postpartum hemorrhage; aspiration pneumonia
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,991 Tekil Ziyaretçi