Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.246-248
ORŞİTİN GEÇ DÖNEM NADİR BİR KOMPLİKASYONU A Rare Complication Of The Orchit's Late Period Murat DEMİR ÖZET Testisin inflamasyonu anlamına gelen orşit akut veya kronik olabilir. Orşit genelde sekelsiz iyileşirken bazen pyosel, fistül, infertilite gibi komplikasyonlara sebep olabilir. Bu olgumuzda orşitin geç dönem nadir bir komplikasyonu olarak fibrotik bant gelişimine bağlı gelişen kronik testiküler ağrı ve testis duplikasyon görüntüsünü sunmayı amaçladık. Anahtar Kelimeler: Orşit; komplikasyon; duplikasyon ABSTRACT Orchitis, which means inflammation of the testis, can be acute or chronic. In this case, we aimed to present a testis duplication image and chronic testicular pain due to fibrotic band development as a rare complication of orchitis. Key words: Orchitis; complication; duplication
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,966 Tekil Ziyaretçi