Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.238-241
HİPERTROFİK PERONEAL TÜBERKÜL İLE İLİŞKİLİ PERONEAL TENDONLARIN TENOSİNOVİTİ: MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI Hypertrophic Peroneal Tubercule With Peroneal Tenosynovitis: MRI Findings ÖZET Kalkaneusun lateral duvarında peroneal tüberkül ve retrotroklear eminens adı verilen iki çıkıntı vardır. Peroneal tüberkül hipertrofisi varlığında kronik sürtünme sonucu peroneal tendonlarda tenosinovit ve/veya rüptür oluşabilir. Yürümek ile artan ağrısı ve ayak lateralinde hareketsiz bir kitle şikayeti olan 54 yaşındaki kadın hastaya tanı amaçlı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkiki yapılmıştır. MRG tetkiki sonucunda peroneal tüberkülde hipertrofi tespit edildi ve eşlik eden peroneal tendonların tenosinoviti görüldü. Nadir görülen bu olgunun, demonstratif görüntüleri ile birlikte sunumu yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kalkaneus; peroneal tüberkül; tenosinovit ABSTRACT On the lateral wall of the calcaneus there are two protuberances called peroneal tubercle and retrotrochlear eminence. In the presence of peroneal tubercle hypertrophy, chronic friction may result in tenosynovitis and / or rupture of the peroneal tendons. A 54-years-old female patient who had complaints of increased pain and fixed mass on the lateral aspect of the foot was subjected to magnetic resonance imaging (MRI). MRI confirmed the hypertrophic peroneal tubercle and revealed tenosynovitis on the peroneal tendons. This rare case presented with demonstrative images. Keywords: Calcaneous; peroneal tubercle; tenosynovitis
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,982 Tekil Ziyaretçi