Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.232-237
EPİLEPSİ HASTALIĞINDA İL-1β VE İL-6'NIN ROLÜ The Role of IL-1β and IL-6 in Epilepsy Disease Naciye Nur GÜLERYÜZ, Seliha ŞAHİN, Nihal İNANDIKLIOĞLU ÖZET Epilepsi yaygın bir kronik nörolojik bozukluktur ve patofizyolojisi pek çok şekilde anlaşılmamıştır. Sitokinler, periferal dokudaki iltihaplanma sırasında enflamatuar sistem hücreleri arasında iletişim kuran bir grup çözünür aracıdır. Her ne kadar sitokinlerin epilepsi etiyolojisindeki rolü hakkında bilgi sahibi olsak da, sitokinlerin epilepside temel fizyopatolojik mekanizmadaki rolü hakkında bilgi sınırlıdır. İnterlökinler (IL) akut ve kronik inflamasyon ile ilişkilidir ve bağışıklık yanıtında önemli bir rol oynar. Epilepside IL-1β ve IL-6'nın rollerini anlamak, epileptogenezi anlamak ve klinik tanı ve yeni tedavi seçenekleri geliştirmek için önemlidir. Bu nedenle, bu çalışmada, IL-1β ve IL-6 sitokinlerinin epilepside rollerini ve yerlerini derlemeye çalıştık. Anahtar kelimeler: Epilepsi; Sitokinler; IL-1β; IL-6 ABSTRACT Epilepsy is a common chronic neurological disorder and its pathophysiology has not been understood in many ways. Cytokines are a group of soluble mediators that communicate between inflammatory system cells during inflammation in the peripheral tissue. We have information about the role of cytokines in epilepsy etiology, but information on the role of cytokines in the basic physiopathological mechanism of epilepsy is limited. IL-1β and IL-6 are associated with acute and chronic inflammation and play an important role in immune response. Understanding the roles of IL-1β and IL-6 in epilepsy is important for understanding epileptogenesis and developing clinical diagnosis and new treatment options. Therefore, in this study, we tried to compile the roles and states of IL-1β and IL-6 cytokines in epilepsy. Key Words: Epilepsy; Cytokines; IL-1β; IL-6
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,970 Tekil Ziyaretçi