Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.223-231
PROPOLİS- LİTERATÜR NE DİYOR? Propolis- What does the literature say? Mustafa ÜNAL, Onur ÖZTÜRK, Mustafa Yasin SELCUK, Muhammet Ali ORUÇ ÖZET Propolis, baldan sonra insanlar tarafından bilinirliği en yüksek arı ürünüdür. Propolisin anti mikrobiyal, anti inflamatuar, rejeneratif, immun modulatör, anti kanser, anti oksidan vs birçok etki gösterdiği bilinmektedir. Propolis hakkında çok sayıda preklinik çalışma olmasına rağmen bunları kliniğe uyarlamak zordur. Propolisin organizma üzerine sağlığı koruyucu ve iyileştiri etkileri göz önüne alındığında daha fazla ilgiyi hak ettiği yadsınamaz bir gerçektir, bu yüzden klinik çalışmalar üretilmeli ve desteklenmelidir. Anahtar Sözcükler: Propolis; sağlık; literatür ABSTRACT Propolis is the most popular bee product after honey. Propolis is known to show many effects of anti-microbial, anti-inflammatory, regenerative, immune modulator, anti-cancer, anti-oxidant, etc. Although there are many preclinical studies on propolis, it is difficult to adapt them to the clinic. Given the health-promoting and healing effects of propolis on the organism, it is undeniable that it deserves more attention, so clinical studies should be produced and supported. Keywords: Propolis; health; literature
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,955 Tekil Ziyaretçi