Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.211-217
YÜKSEK HIZLI VE DÜŞÜK HIZLI PENETRAN ABDOMİNAL ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARINDA MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER; 2962 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ The Factors Affecting Mortality In Isolated Penetrating Abdominal High Velocity and Low Velocity Firearm Injuries; Retrospective analysis of 2962 cases Şahin KAYMAK , Vahit Onur GUL ÖZET Amaç: Ateşli silahlara bağlı gelişen penetran abdominal yaralanmalarda mortaliteyi etkileyen çok sayıda faktör tanımlanmıştır. Bu çalışmada yaralanma şeklinin, tahliye süresinin ve yaralanan organlara bağlı faktörlerin mortaliteye etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Yaklaşık son 30 yıl içerisindeki hastanemizdeki ve daha öncesinde hastanemize sevk zinciri ile bağlı olan merkezlerdeki ateşli silahlara bağlı izole penetran abdominal yaralanma nedeni ile ölü veya yaralı olarak hastaneye getirilen 2962 olguya ait; yaralanma, ilk yardım, tahliye ve hastane kayıtları, ameliyat ve ölenlerin otopsi bulguları ve takip bilgileri retrospektif olarak incelendi. Bulgular: Mortalite oranları piyade tüfeği, şarapnel ve tabanca yaralanmalarında sırasıyla % 26.5, 18.6 ve 12.8 olarak belirlendi. Bir, iki, üç ve üzerinde mermi ile oluşan yaralanmalarda mortalite oranlarının anlamlı şekilde yükseldiği (Yüksek Hızlı Mermi (YHM): sırasıyla % 20.4 , % 35.6 ve % 60; Düşük Hızlı Mermi (DHM): sırasıyla %9.1 , %21.5 ve % 38.4) görüldü. Silahlı çatışma sonucu oluşan ölümlerin % 56.7’sinin yaralı personel hastaneye ulaşamadan; çatışma alanında veya tahliye sırasında meydana geldiği ve bu ölümlerden YHM yaralanmalarında % 72 oranında, şarapnel yaralanmalarında ise %83 oranında majör abdominal vasküler yaralanmaların sorumlu olduğu, yaralanma sonrasında yapılan massif sıvı transfüzyonunun abdominal yaralanmalarda genel olarak mortaliteyi azaltmasına karşın vasküler yaralanmalarda etkisiz kaldığı, buna karşın tahliye süresinin kısalmasının hastane öncesi ölümleri azaltan en önemli etken olduğu (sırasıyla % 7.2 , % 17.9) belirlendi. Sonuç: Gelişen teknoloji ve ameliyat tekniklerine rağmen, ateşli silah yaralanmalarında morbidite ve mortaliteyi etkileyen en önemli etkenleri yaralanmaya neden olan silah türü, yaralanan karın içi organ sayısı ve Penetran Abdominal Trauma Index (PATI) skorunu sayabiliriz. Anahtar Kelimeler: Ateşli silah,;abdominal yaralanma; mortalite ABSTRACT Aim: Numerous factors that affect mortality have been identified in penetrating abdominal injuries caused by firearms. In this study, it was aimed to investigate the effect of injury type, evacuation time and factors related to injured organs on mortality. Material and Methods: It belongs to 2962 cases who were brought to the hospital as dead or injured due to isolated penetrating abdominal injury due to firearms in our hospital in the last 30 years and in the centers connected to our hospital with the referral chain before; injury, first aid, evacuation and hospital records, surgery and autopsy findings and follow-up information of those who died were retrospectively analyzed. Results: It belongs to 2962 cases who were brought to the hospital as dead or injured due to isolated penetrating abdominal injury due to firearms in our hospital in the last 30 years and in the centers connected to our hospital with the referral chain before; injury, first aid, evacuation and hospital records, surgery and autopsy findings and follow-up information of those who died were retrospectively analyzed. Conclusion: Despite developing technology and surgical techniques, the most important factors affecting morbidity and mortality in gunshot injuries are the type of weapon causing the injury, the number of injured intra-abdominal organs, and the Penetrating Abdominal Trauma Index (PATI) score. Key Words : Gunshot; abdominal injury; mortality
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 520,001 Tekil Ziyaretçi