Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.133-139
HUMERUS ÜZERİNDE ANATOMİK YAPILARIN MORFOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ Morphometric Investigation of Anatomic Structures on Humerus Seher YILMAZ, Adem TOKPINAR, Mustafa TAŞTAN, Şükrü ATEŞ, Demet ÜNALMIŞ,Dilara PATAT ÖZET Giriş: Humerus; scapula, radius ve ulna arasında bulunan üst ekstremitenin en uzun ve kalın kemiğidir. Humarus üzerindeki anatomik yapılar morfoloji ve antropolojide cinsiyet ayrımını tespitte kullanılır. Gereç ve yöntem: Bu çalışma 80 adet (56 sol, 24 sağ) humerus kuru kemik numunesinde 0,01 milimetre (mm) hassasiyetli dijital kumpas kullanılarak yapıldı. Kemik örneklerinde yaş ve cinsiyet ayrımı belli değildi. Humerus üzerinde 21 anatomik yapı ölçüldü. Bulgular: Çalışmanın sonuçlarına göre humerusun maksimum uzunluğu solda ortalama 31.16±2.44 mm, sağda 29.85±3.08 mm’dir. Humerusun minimum gövde çapı solda 17.62 ±2.18 mm, sağda 17.84 ±1.82 mm, maksimum çapı solda 21.41 ±1.95mm ve sağda 21.29 ±1.77mmdir. Sonuç: Humerus kemiğinin normal anatomik yapısını bilmek ve bu bölgedeki cerrahi prosedürleri ve protez uygulamalarını yönlendirmek için bu kemikteki anatomik yapıların ortalama değerlerini hesaplamak çok önemlidir. Anahtar kelimeler: Humerus; morfometri; kemik ölçümü ABSTRACT Introduction: Humerus it is located between the scapula, radius and ulna bones and is the longest and thickest bone of the upper extremity. Anatomical structures on the humerus are used for sex discrimination in morphology and anthropology. Materials and methods: This study was carried out using digital calipers with sensitivity of 0.01 millimeters (mm) on dry humerus bone specimens of 80 (56 left, 24 right). Age and sex were not differentiated in bone samples. 21 anatomical structures were measured on the humerus. Results: According to the results of our study, the maximum length of the humerus mean 31.16 ± 2.44 mm on the left and 29.85 ± 3.08 mm on the right. Minimum body diameter (MinGW); 17,62 ± 2,18 mm on the left and 17,84 ± 1,82 mm on the right; Maximum body diameter (MaxWD); 21.41 ± 1.95 mm on the left and 21.29 ± 1.77 mm on the right. Conclusion: It is very important to know the normal anatomical structure of the humerus bone and to calculate the average values of the anatomical structures on this bone in order to guide the surgical procedures and prosthesis applications in this region. Keywords: Humerus; morphometry; bone measurement
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,976 Tekil Ziyaretçi