Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİhaziran2020.81-87
EL VE EL BİLEK YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLÜ HASTALARDA EKSİZYONEL CERRAHİ KISA DÖNEM SONUÇLARI Short-term Results of Excisional Surgery in Patients with Soft Tissue Tumors of the Hand and Wrist Erdinc ACAR, Alper GÜLTEKİN ÖZET Amaç: El ve el bilekte yumuşak doku kitlesi ile kliniğimize başvurup eksizyonel cerrahi tedavi uyguladığımız hastaların kısa dönem sonuçları değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, Aralık 2017 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında eksizyonel cerrahi tedavi uygulanan 34 hasta (25 bayan, 9 erkek) dahil edildi. Bu hastalarda yineleme oranı ve mennuniyet oranları değerlendirildi. Cerrahi sonrası yara yeri enfeksiyonu ve nörovasküler yaralanma gibi komplikasyonlar değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 42,6 (29-57). Hastaların 25’i (%73,6) bayan, 9’u (%26,4) erkek idi. Hastalar ortalama 13 ay (10-18) takip edildi. Bu hastaların ameliyat sonrası patoloji sonuçlarında; 20 hastada ganglion kisti, 6 hastada epidermal inklüzyon kisti, 4 hastada tendon kılıfı dev hücreli tümör, 2 hastada lipom, 1 hastada hemanjiom ve 1 hastada düşük dereceli (low grade) liposarkom şeklinde sonuç alındı. Hastalarda yineleme izlenmedi. Hastaların tamamı, cerrahi tedaviden memnun kaldıklarını belirtti. Sonuç: El ve el bilek yumuşak doku tümörü olan hastalarda uygulanan düzgün ve başarılı eksizyonel cerrahi tedavi; nüks ve komplikasyon gelişmemesi açısından yararlı bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Anahtar kelimeler: Eksizyonel cerrahi tedavi; el ve el bilek; yumuşak doku tümörü ABSTRACT Objective: In this study, we report our short-term results of excisional surgery in patients with soft tissue tumors of the hand and wrist. Material and Method: A total of 34 patients who were admitted with a soft tissue lesion of the hand and wrist and underwent excisional surgery in our clinic between December 2017 and May 2019 were included. Recurrence rate and patient satisfaction were evaluated. Postoperative complications such as wound infections and neurovascular events were recorded. Results: Of the patients, 25 (73.6%) were females and 9 (26.4%) were males. The mean age was 42.6 (range, 29 to 57) years. The mean follow-up was 13 (range, 10 to 18) months. Pathological examination results were reported as a ganglion cyst in 20, an epidermal inclusion cyst in six, a giant cell tumor of tendon sheath in four, a lipoma in two, a hemangioma in one, and a low-grade liposarcoma in one patient. No recurrence was seen in any of the patients. The rate of patient satisfaction was 100% in all patients. Discussion and Conclusion: Our study results suggest that a well-planned excisional surgery is an effective and feasible method for the treatment of soft tissue tumors of the hand and wrist and has no potential risk for recurrence or postoperative complications. Keywords: Excisional surgery; soft tissue tumor; hand and wrist.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 519,992 Tekil Ziyaretçi