Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK CİLT:9 , SAYI:4, 2019
("BOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK Cilt: 9, Sayı: 4, ARALIK 2019");

BOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK Cilt: 9, Sayı: 4, ARALIK 2019
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.İSKEMİK MİTRAL YETMEZLİKTE KAPAK REPLASMANI VE TAMİR SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Veysel BAŞAR, Ertekin Utku ÜNAL, Ufuk TÜTÜN, Hakkı Zafer İŞCAN, Cemal Levent BİRİNCİOĞLU

Sayfa No: 1-5 [ÖZET] - [PDF]

2.HEMŞİRELERİN OPİOİD KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI

Ramazan BALDEMİR, Erkan Yavuz AKÇABOY , Özgen NOYAN, Şeref ÇELİK, Zeynep Nur AKÇABOY

Sayfa No: 6-14  [ÖZET] - [PDF]

3. BİR İLAÇ OLAN ANKAFERD BLOOD STOPPER'IN İNSAN UMBİLİKAL VEN ENDOTEL HÜCRE KÜLTÜRÜNE ETKİSİ

Mehtap NİSARİ, Harun ÜLGER, Yasemin Torun ALTUNER, Mehmet Akif ÖZDEMİR, Zuhal HAMURCU

Sayfa No: 15-21 [ÖZET] - [PDF]

4.HASTANEMİZDE TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TÜTÜN KULLANMA DURUMLARI

Şule ÇİLEKAR, Ahmet DUMANLI, Gürhan ÖZ, Ersin GÜNAY

Sayfa No: 22-26 [ÖZET] - [PDF]

5.MEME KANSERLİ HASTALAR VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARINDA PERİFERAL TRANSKRİPTOM PROFİLLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Eda ERDİŞ, Birsen YÜCEL, Öztürk ÖZDEMIR

Sayfa No: 27-31 [ÖZET] - [PDF]

6.İLK TRİMESTERDE CİDDİ HİPEREMEZİS GRAVİDARUMUN PAPP-A VE HCG ÜZERİNE ETKİSİ

Yusuf MADENDAĞ, İlknur ÇÖL MADENDAĞ, Mefkure ERASLAN ŞAHİN, Erdem ŞAHİN, Gökhan AÇMAZ

Sayfa No: 32-35 [ÖZET] - [PDF]

7.DOĞUM ÖNCESİ EĞİTİM NULLİPAR KADINLARDA SEZARYEN ORANLARINI AZALTIR MI?

Can TÜRKLER

Sayfa No: 36-40 [ÖZET] - [PDF]

8.ADENOİD VE TONSİL CERRAHİSİ YAPİLAN HASTALARDA SES PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yunus KANTEKİN, Haldun OĞUZ, Necmi ARSLAN, Eren TAŞTAN, Münir DEMİRCİ

Sayfa No: 41-46 [ÖZET] - [PDF]

9.BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE UZAMIŞ STİLOİD PROÇESİN KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRMESİ

Gözde SERİNDERE, Seval BAYRAK

Sayfa No: 47-55 [ÖZET] - [PDF]

10.ERKEN EVRE UTERİN SERVİKS KANSERLİ HASTALARDA PELVİK VE PARAAORTİK LENF NODU METASTAZLARININ SAPTANMASINDA 18F-FDG PET / BT'NİN TANISAL DEĞERİNİN BELİRLENMESİ

Mustafa TAS, Adem YAVUZ, Eser KAYA, Bülent ÖZÇELİK

Sayfa No: 56-63 [ÖZET] - [PDF]

11. GENİTAL LEZYON İLE ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN ERKEK HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Abdullah GÜREL, Gülhan GÜREL, Emine ÇÖLGEÇEN, Ünal ÖZTEKİN, Volkan SELMİ, Sercan SARI

Sayfa No: 64-68 [ÖZET] - [PDF]

12.ENTERAL BESLENME AMAÇLI PERKUTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ UYGULAMALARIMIZ

Yahya ÇELİK, Ozan Andaç ERBİL,Tarık Gandi ÇİNÇİN, Sema YILDIZ,Yasemin ÖZKAN,Fırat DEMİRCAN

Sayfa No: 69-72 [ÖZET] - [PDF]

13.FİBROMİYALJİ TANISINDA İNFLAMATUAR BİR BELİRTEÇ: PLATELET DAĞILIM GENİŞLİĞİ

Emre ATA, Tolga DÜZENLİ

Sayfa No: 73-77 [ÖZET] - [PDF]

14.KLİNİĞİMİZDE HELLP SENDROMU TANISI ALAN OLGULARIN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Emre BAŞER, Taylan ONAT, Melike DEMİR ÇALTEKİN, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ

Sayfa No: 78-82 [ÖZET] - [PDF]

15.TÜRK POPÜLASYONUNDA OS AKROMİALE PREVALANSI VE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE SUBAKROMİYAL MESAFE VE AKROMİYON TİPOLOJİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gökhan POLAT, Kutsi TUNCER

Sayfa No: 83-87 [ÖZET] - [PDF]

16. DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERİN UYKU KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet HAMAMCI, Gurbet BOZKURT, Özgül KARAASLAN, Yunus HACIMUSALAR, Mustafa BÜYÜKKIZMAZ, Levent Ertuğrul İNAN

Sayfa No: 88-93 [ÖZET] - [PDF]

17.
GEBELİKTE İLAÇ İNTOKSİKASYONLARI SEBEP VE SONUÇLARI

Ahmet YÜKSEK , Gamze TALİH

Sayfa No:94-97 [ÖZET] - [PDF]

18.LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİ ÖNCESİ MEKANİK BARSAK HAZIRLIĞI YAPILMALI MIDIR?

LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİ ÖNCESİ MEKANİK BARSAK HAZIRLIĞI YAPILMALI MIDIR?

Sayfa No: 98-102 [ÖZET] - [PDF]

19.ENDEMİK BÖLGEDEN GELEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SITMA İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ilkay BOZKURT, Sabra Abdallah Anwar Dossa, Behnaz ALIREZAEI, Heval BİLEK, Saban ESEN

Sayfa No: 103-108 [ÖZET] - [PDF]

20.ALLERJİK HASTALIKLARI OLAN HASTALARDA OBEZİTE,C-REAKTİF PROTEİN (CRP) VE SERUM TOTAL IGE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DERİ PRİCK TESTİ SONUÇLARI İLE İLİŞKİSİ

Yavuz Selim İNTEPE, Eylem YILDIRIM,Emine ÇÖLGEÇEN, Zeliha KAPUSUZ GENCER,Bülent ÇİFTÇİ

Sayfa No:109-116 [ÖZET] - [PDF]

21.İNFERTİLİTENİN SOSYOKÜLTÜREL VE EKONOMİK DURUMLA İLİŞKİSİ

Melike DEMİR ÇALTEKİN Emre BAŞER Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Taylan ONAT, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ

Sayfa No:117-123 [ÖZET] - [PDF]

22.ST-YÜKSELMELİ MİYOKARD ENFARKTÜSÜ (STYME) HASTALARINDA HASTANE İÇİ MAJÖR KARDİYAK OLAYLARIN ÖNGÖRDÜRÜCÜSÜ: SERUM POTASYUM DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞKENLİK ORANI

Ali Nazmi ÇALIK, Tufan ÇINAR, Mehmet Baran KARATAŞ, Kazım Serhan ÖZCAN, Yiğit ÇANGA,Ahmet ÖZ, Osman BOLCA, Ömer KOZAN

Sayfa No:124-130 [ÖZET] - [PDF]

23.AKUT KORONER SENDROMLU HASTALARDA ÇOK DAMAR HASTALIĞI İLE KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Çağlar ALP, Muhammed KARADENİZ, Taner SARAK, Vahit DEMİR

Sayfa No:131-135 [ÖZET] - [PDF]

24.ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE AKUT RİNOSİNÜZİTİN KRONİK RİNOSİNÜZİTTEN AYIRT EDİLMESİ

Mustafa Fatih ERKOÇ, Bilge ÖZTOPRAK,Mansur DOĞAN, Gürol GÖKSUNGUR

Sayfa No:136-140 [ÖZET] - [PDF]

25.HUMAN PAPİLLOMA VİRUS TARAMA TESTİ POZİTİF SERVİKAL SİTOLOJİK TARAMASI NEGATİF VEYA ÖNEMİ BELİRLENEMEYEN ATİPİK SQUAMOZ HÜCRE SAPTANAN HASTALARIN REİD İNDEKSİ KULLANILARAK SINIFLANDIRILMIŞ KOLPOSKOPİK BULGULARININ HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

Roya KARİMOVA, Emine KARABÜK, GülerATEŞER, Pınar KADİROĞULLARI

Sayfa No:141-150 [ÖZET] - [PDF]

26.ANTENATAL EĞİTİMİN NULLİPAR KADINLARDA MATERNAL VE PERİNATAL SONUÇLAR ÜZERİNE ETKİSİ

Mustafa BAKIRCI, Fulya KAYIKÇIOĞLU,Tuğba KINAY, Özlem MORALOĞLU TEKİN

Sayfa No:151-155 [ÖZET] - [PDF]

27.KLOMİFEN SİTRATA REZİSTAN OLAN POLİKİSTİK OVER SENDROMLU OLGULARDA KRONİK DÜŞÜK DOZ GONADOTROPİN VE KONVANSİYONEL DOZ GONADOTROPİN TEDAVİ PROTOKOLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Runa KARA ÖZELÇİ, Berna DİLBAZ

Sayfa No:156-161 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME

28. PNÖMOKONYOZU ÖNLEMEK; JAPONYA- TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

Gülden SARI, Birgül PİYAL

Sayfa No: 162-167 [ÖZET] - [PDF]OLGU SUNUMU


29.YETİŞKİNLERDE NADİR BİR İLEUS NEDENİ: İNVAJİNASYON

Mehmet Eşref ULUTAŞ , Gürcan ŞİMŞEK , Alparslan ŞAHİN

Sayfa No:168-171 [ÖZET] - [PDF]

30.SİRİNGOMYELİ' YE BAĞLI GELİŞEN CHARCOT DİRSEĞİ: VAKA SUNUMU

Çağlar KARABAŞ, Serap TOMRUK SÜTBEYAZ,Mehtap AYKAÇ CEBİCCİ

Sayfa No: 172-176 [ÖZET] - [PDF]

31. BİR MİLİMETRİK ÜRETER ALT UÇ TAŞINA BAĞLI HIZLI GELİŞEN SPONTAN RENAL PELVİS RÜPTÜRÜ

Abdullah GÜREL, Sercan SARI, Volkan SELMI, Ünal ÖZTEKİN, Muhittin ATAR

Sayfa No: 177-179 [ÖZET] - [PDF]

32.EDİTÖRE MEKTUP

Murat ALTAY

Sayfa No: 180-181 [ÖZET] - [PDF]© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 676,826 Tekil Ziyaretçi