Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.284-287
284-287 YETİŞKİN BİR HASTADA ROUND PNÖMONİ: OLGU SUNUMU Round Pneumonia in an Adult Patient: A Case Report Elif BÖREKCİ, Nagihan KOLKIRAN ÖZET Round pnömoni çocuklarda daha sık, yetişkinlerde ise nadir görülen bir akciğer enfeksiyonudur. Akciğer grafilerinde oval şekilli lezyonlar olarak görülmesinden dolayı bronkojenik karsinom ile karıştırılabilmektedir. Genellikle benign seyir göstermesi ve antibiyoterapiyle rezolüsyona uğraması pulmoner malignitelerden ayırt edilmesini sağlar. Biz burada, round pnömoni saptadığımız ve antibiyotik tedavisi sonrasında klinik ve radyolojik düzelme sağlanan bir olguyu sunduk. Klinisyenler akciğer malignitelerini görünüm olarak taklit edebilen, nadir görülen bu pnömoni tipini gereksiz tanısal testlerden kaçınmak için akılda bulundurmalıdır. Anahtar Sözcükler: Pnömoni; Round pnömoni; Erişkin ABSTRACT Round pneumonia is a lung infection which is more common in children but rarely seen in adults. Because of oval-shaped lesions on chest radiograms, it may be confused with bronchogenic carcinoma. Usually benign course and resolution with antibiotherapy allow to distinguish it from pulmonary malignancies. We present a case with round pneumonia and clinical and radiological improvement after antibiotic treatment. Clinicians should keep in mind this rare type of pneumonia, which can mimic lung malignancies in appearance, to avoid unnecessary diagnostic tests. Keywords: Pneumonia; Round pneumonia; Adult
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,703 Tekil Ziyaretçi