Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.280-283
280-283 BARSAK EVİSSERASYONU İLE SEYREDEN POSTKOİTAL VAJİNAL RÜPTÜR Postcoital Vaginal Rupture Complicated with Bowel Evisceration Cevat Rıfat CÜNDÜBEY,Mehmet DOLANBAY ÖZET Cinsel ilişki sonrası barsak evisserasyonu ile seyreden vajinal rüptür nadir rastlanan bir klinik durumdur. Postmenopozal kadınlarda vajinal rüptür daha çok intraabdominal basınç artışı yapan durumlar,pelvik cerrahi öyküsü ve vajinal atrofi ile ilişkili iken menopoz öncesi rüptürlerde geçirilmiş pelvik cerrahi en önemli risk faktörüdür. Cinsel ilişki sonrası karın ağrısı ve kanama ile gelen olgularda vajinal rüptür akılda bulundurularak vajinal eksplorasyon tüm forniksleri görecek şekilde yapılmalı ve görüntüleme yöntemleri ile intraabdominal kanamaların olabileceği düşünülerek muayene desteklenmelidir. Anahtar Sözcükler: Postkoital yaralanma; Künt travma; Vajinal rüptür; Vajinal evisserasyon ABSTRACT Postcoital vaginal rupture complicated with bowel evisceration is a rare complication. Despite an increased risk of vaginal rupture is associated with high intra-abdominal pressure, previous pelvic surgery and atrophy of vagina in postmenopausal women previous pelvic surgery is the most common cause of vaginal rupture in reproductive age. In case of abdominal pain and hemorrhage after coitus vaginal rupture must keep in mind and a large exploration including vaginal fornix and good scanning for excluding intra-abdominal bleeding. Keywords: PostcoitalInjury; Blunt trauma;Vaginal rupture; Vaginal evisceratio
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,792 Tekil Ziyaretçi