Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.272-279
272-279 GEBELİKTE TÜBERKÜLOZ Tuberculosis During Pregnancy Emine ARSLAN, Ümit GÖRKEM ÖZET Tüberküloz (TB) jinekolojik sağlık ve fertilite üzerine etkileri, perinatal riskler ve fetüs için olası senaryolar göz önüne alındığında, özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda çok daha hassas yaklaşılması gereken bir durumdur. Günümüzde dünya genelinde TB her yaş ve cinsiyette en önemli bulaşıcı hastalıklardan biri olmaya devam etmektedir. Ülkemizde de özellikle artan göçmen alma hızı nedeniyle önemini korumakta olan bir sağlık problemidir. Gebelerde, semptomların gebelik nedenli maskelenebilmesi nedeniyle tanıda zorluklar yaşanabilmektedir. Yüksek riskli popülasyonda TB taraması için, günümüz verilerine göre İnterferon Gama Salınım Testleri (IGST) tercih edilmeli, bu test pozitif ise de ileri araştırma yürütülmelidir. TB tanısı kesinleşir kesinleşmez anti-tüberküloz (anti-TB) tedavi başlanmalıdır. Tedaviye mümkün olduğunca erken başlanmasının hem anne hem de bebek için daha iyi sonuçlarla birlikte olduğu gösterilmiştir. TB tedavisi için kullanılan ilk basamak ilaçların gebelikte güvenilir oldukları gösterilmiştir. Anti-TB tedavi başlanan gebe kadınlar özellikle hepatotoksisite açısından yakın takip altına alınmalıdırlar. Doğum veya doğum sonrası dönemde anneden bebeğe enfeksiyon bulaşını önlemek de önemle üzerinde durulması gereken bir durumdur. Annenin ve bebeğin hastalık durumlarına göre bulaş önleyici, anne ve bebeğin uzak tutulması, maske gibi önlemler alınmalıdır. Latent ve aktif TB tedavisi alan kadınlarda, en az iki hafta tedaviden sonra emzirme teşvik edilmelidir. Gebe olmayan popülasyonda olduğu gibi gebeler için de Human Immunodeficiency Virus-tüberküloz (HIVTB) birlikteliği önemlidir. Genellikle Human Immunodeficiency Virus (HIV) ve TB birbirinden ayrılmaz şekilde bağlantılıdır. Üstelik bu enfeksiyonlar gebelikte daha da ölümcül seyretmektedirler. Ayrıca tedaviye uyum, polifarmasi, antitüberküloz ve antiretroviral ilaçların üst üste binen yan etki profilleri nedeniyle tedavi oldukça zorludur. Bu nedenle, hamile kadınları bu zorlu ikiliyle yönetirken dikkatli olunması önemlidir. Anahtar Kelimeler: Gebelik; tüberküloz; Antitüberküloz tedavi; Latent tüberküloz; Yenidoğan; emzirme. ABSTRACT Tuberculosis (TB) is a condition that should be treated more sensitively, especially in women of childbearing age, because of its impact on on gynecological health and fertility, perinatal risks and possible scenarios for the fetus. Today TB remains to be one of the most important infectious diseases of all ages and genders worldwide. It is still an important public health problem in our country, especially because of the increasing immigration rate. The diagnosis of tuberculosis is more difficult in pregnancy as the symptoms can be masked due to pregnancy. According to current data, Interferon Gamma Release Assay (IGRA) should be preferred for TB screening in high risk population, and if this test is positive, further research should be conducted. As soon as the diagnosis of TB is confirmed, anti-tuberculosis (anti-TB) treatment should be initiated. It has been shown that initiating treatment as early as possible is associated with better outcomes for both mother and baby. First-line drugs used for TB treatment have been shown to be safe in pregnancy. Pregnant women with anti- TB treatment should be closely followed, especially in terms of hepatotoxicity. Preventing transmission of infection from mother to infant during childbirth or postpartum period is also a matter that needs to be emphasized. According to the disease status of the mother and the baby, preventive measures such as prevention of contamination, keeping the mother and baby away, and mask should be taken. In women receiving latent and active TB therapy, breastfeeding should be encouraged for at least two weeks after treatment. Human Immunodeficiency Virus-tuberculosis (HIV-TB) coexistence is important for pregnant women as in non-pregnant population. In general, Human Immunodeficiency Virus (HIV) and TB are inseparably linked. Moreover, these infections are more lethal in pregnancy. In addition, treatment is very difficult because of compliance, polypharmacy, and overlapping side effect profiles of antiretroviral and antituberculosis drugs. Therefore, it is important to be careful when managing pregnant women with this challenging duo. Key Words: Pregnancy; Tuberculosis; Anti-tuberculosis treatment ; Latent tuberculosis; Newborn; Breastfeeding.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,783 Tekil Ziyaretçi