Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.256-263
256-263 OSTEOPOROZUN MEDİKAL TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR VE YAN ETKİLERİ Drugs Used for Medical Treatment of Osteoporosis and Their Side Effects Nursel DOĞANYİĞİT KUZAN, E Dilek KESKİN ÖZET Osteoporoz tedavisinde antirezorbtif ve anabolik ajanlar olmak üzere geniş bir aralıkta ilaç grubu vardır. Tedavinin amacı, kemik formasyonunu arttırmak ve aşırı kemik rezorbsiyonunu önlemektir. Postmenopozal osteoporoz ve diğer metabolik kemik hastalıklarında bifosfonatlar en yaygın kullanılan ilaçlardır. Bu nedenle Bifosfonat (BF) yan etkilerine geniş yer verilip, kullanılan diğer osteoporoz ilaçlarından olan Denosumab ve Teriparatin yan etkilerinden ve yakın takibinden detayları ile bahsedilecektir. Anahtar Kelimeler; Osteoporoz; Kırık; tedavi; Yan etki ABSTRACT A wide range of medications including both antiresorptive and anabolic agents are available in the medical treatment of osteoporosis. The aim of treatment is to increase bone formation and to inhibit excessive resorption. Bisphosphonates are the most commonly used drugs in postmenopausal osteoporosis and other metabolic bone diseases. Therefore, the side effects of bisphosphonate (BF) will be discussed extensively, also the side effects and close monitoring of Denosumab and Teriparatide will be indicated in details. Keywords: Osteoporosis; Fracture; treatment; Side effect
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,795 Tekil Ziyaretçi