Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.194-197
194-197 ANTRENMANLI BİREYLERDE AEROBİK EGZERSİZ İNDÜKLÜ METABOLİK VE KARDİYAK STRESİN İRİSİN SEVİYELERİNE ETKİLERİ Effects of Aerobic Exercise Induced Metabolic and Cardiac Stress on Irisin Levels in Trained Subjects Seda UGRAS, Sermin ALGUL ÖZET Amaç: Egzersizin vücudun oksidatif stres seviyesini ve metabolik aktiviteyi hızlandırdığı bilinmektedir. İrisin, egzersizle indüklenen oksidatif stres ve enerji regülasyonunda rol alan önemli bir miyokindir. Bu çalışmadaki amacımız antrenmanlı erkeklerde aerobik egzersiz ile indüklenen kardiyak ve iskelet kası stresinin belirlenmesinde malondialdehyde (MDA), asymmetric dimethylarginine (ADMA) ve irisin düzeylerini belirlemektir. Yöntem: Çalışmamızda toplamda 25 erkek deneğe aerobik koşu egzersizi uygulandı, yaklaşık 45 dakikalık anaerobik eşik seviyesine denk geldi. Egzersizden hemen önce ve sonra venöz kan örnekleri alındı. Serum irisin seviyeleri ölçümünde ELISA, ADMA ve MDA ölçümünde HPLC kullanıldı. Bulgular: Aerobik egzersiz ADMA (0.417±0.05 µmol/L vs 0.537±0.05 µmol/L), MDA (0.769±0.02 µmol/L vs 1.012±0.04 µmol/L) ve irisin (252±4 ng/ml vs 299±4 ng/ml) düzeylerinde sistematik artışa neden oldu. Ayrıca egzersiz boyunca ADMA ve irisin düzeyleri arasında anlamlı bir korelasyon gözlendi. Sonuç: Egzersiz ile indüklenen kardiyak kalp stresi ile artmış ADMA ve irisin düzeyleri arasında bir ilişki gözlemlendi. Böylece irisin, kardiyovasküler bozokluğu olan hastalar için koruyucu madde olarak düşünülebilir. Anahtar kelimeler: Aerobik egzersiz; Anaerobik eşik; MDA; ADMA ; Irisin ABSTRACT Objective: Exercise is known to be accelerates metabolic activity and increases oxidative stress levels of the body. Irisin is an exercise induced myokine which plays crucial role in energy regulation and oxidative stress. We aimed to evaluate effects of aerobic exercise induced cardiac and skeletal muscle stress as determined on malondialdehyde (MDA) and asymmetric dimethylarginine (ADMA) ADMA on irisin levels in trained male subjects. Material and Methods: Total of 25 male performed aerobic running exercise corresponded to their anaerobic threshold levels approximately 45 min. Venous blood samples were taken before and immediately after exercise. Serum irisin levels were determined using enzyme-linked immunoassay (ELISA) method. ADMA and MDA measured by using high performance liquid chromatography (HPLC). Results: Aerobic exercise led to systematic increase in ADMA (0.417±0.05 µmol/L vs 0.537±0.05 µmol/L), MDA (0.769±0.02 µmol/L vs 1.012±0.04 µmol/L) and irisin (252±4 ng/ml vs 299±4 ng/ml). In addition, we have observed significant correlation between increased ADMA and irisin levels during exercise Conclusion: We observed close relationships between exercises induced cardiac muscle stress as determined from increased ADMA levels and increased irisin levels. Thus, irisin may be considered as a protective agent for the patients with cardiovascular system impairments. Keywords: Aerobic exercise; Anaerobic threshold; MDA; ADMA; Irisin
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,789 Tekil Ziyaretçi