Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.140-146
140-146 FEMORAL BLOK UYGULANMIŞ KALÇA KIRIKLI OLGULARDA BLOĞUN SPİNAL ANESTEZİNİN FARKLI POZİSYONLARI ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Effectiveness of the Block on Different Positions of Spinal Anesthesia in Patients with Hip Fractures Treated with Femoral Block Aysegül CEYLAN, Mehmet Burak ESKİN ÖZET Amaç: Tek doz femoral sinir blokajının (FNB) kalça kırığı cerrahisinde ultrasonografik kılavuzluk altında sedyeden ameliyat masasına transfer sırasında, lateral dekübit veya spinal anesteziden önce oturma pozisyonlarında etkinliğini değerlendirmeyi amaçladık Yöntem ve Gereçler: Sedye üzerinde ultrasonografik rehberlik altında tek doz FNB uyguladık. Görsel Analog Skala (VAS) skorları sedyeden ameliyat masasına transfer sırasında ve spinal anestezi öncesi lateral dekübit pozisyonunda (grup I) veya oturma pozisyonunda (grup II) değerlendirildi Bulgular: Grup I'de 2.96 ± 0.55 transfer sırasındaki VAS skorları ve lateral dekubit pozisyonda 3.33 ± 0.54, başlangıç 7.47 ± 0.68, P <0.001 VAS skorlarından anlamlı olarak düşüktü. Ancak, transfer sonrası hastalar lateral dekübit pozisyonuna geçtiklerinde VAS skorlarında anlamlı bir artış vardı II. Grupta 3.06 ± 0.52 transfer sırasındaki VAS skorları ve 2.96 ± 0.49 oturma pozisyonunda başlangıç 7.56 ± 0.62, V <0.001 VAS skorlarından anlamlı olarak düşüktü. Hastaların transfer sonrası oturma pozisyonuna geçerken VAS skorlarında anlamlı bir artış olmadı P <0.001 Tartışma ve Sonuç: Kalça kırıklı hastalarda ağrı yönetimi için FNB yapılması, hasta transferi sırasında ve spinal anestezi öncesi hem oturma hem de lateral dekübit pozisyonlarında etkiliydi. Bununla birlikte, lateral dekübit pozisyona kıyasla VAS skorlarının oturma pozisyonunda daha az yükselmesi oturma pozisyonunun daha az ağrılı olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Femoral sinir bloğu; Spinal anestezi; Femur kırığı ABSTRACT Introductıon: We aimed to evaluate the efficacy of single-dose femoral nerve blockade (FNB) under ultrasonographic guidance in hip fracture surgery during transfer from the stretcher to the operating table, in lateral decubitis or sitting positions before the spinal anesthesia Methods: We performed single-dose FNB under ultrasonographic guidance on the stretcher. Visual Analogue Scale (VAS) scores were calculated during transfer from the stretcher to the operating table and in lateral decubitus position (group I) or in sitting position (group II) before spinal anesthesia Results: In group I, VAS scores during transfer 2.96±0.55 and in lateral decubitis position 3.33±0.54 were significantly lower than the VAS scores at the beginning 7.47±0.68, P<0.001. However, there was a significant increase in VAS scores when the patients moved to lateral decubitis position after transfer. In group II, VAS scores during transfer 3.06±0.52 and in the sitting position 2.96±0.49 were significantly lower than the VAS scores at the beginning 7.56±0.62, P<0.001. There was no significant increase in VAS scores when the patients moved to sitting position after transfer P<0.001 Conclusion: Performing FNB for pain management in hip fracture patients was effective during patient transfer and in both sitting and lateral decubitis positions before spinal anesthesia. However, the lesser elevation of VAS scores in sitting position when compared to lateral decubitis position indicated that sitting position was less painful Keywords: Femoral nerve block; Spinal anesthesia; Femur fracture
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,740 Tekil Ziyaretçi