Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİmart2020.134-139
134-139 MATÜR KATARAKTI OLAN HASTALARDA FEMTOSANİYE LAZER FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery in Eyes with White Mature Cataract Servet CETİNKAYA, Fikret UCAR ÖZET Amaç: Matür kataraktı olan hastalarda Femtosaniye Lazer ile yapılan fakoemülsifikasyon cerrahisinin, klasik fakoemülsifikasyon cerrahisi ile kıyaslanması. Gereç ve Yöntemler: Femtosaniye Lazer ile yapılan fakoemülsifikasyon cerrahisi geçiren matür kataraktı olan 34 hastanın 34 gözü (Grup 1), klasik fakoemülsifikasyon cerrahisi geçiren matür kataraktı olan 34 hastanın 34 gözü ile retrospektif olarak kıyaslandı (Grup 2). Sonuçlar: İki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık yoktu. Operasyon öncesi ve sonrası düzeltilmemiş ve en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri açısından da iki grup arasında anlamlı bir farklılık yoktu (p değerleri sırasıyla, 0.659, 0.634, 0.603 and 0.557).İkinci grupta, radyal yırtık, arka kapsül perforasyonu ve vitre kaybı oranı daha fazla idi ve fako zamanı daha uzun idi, ancak fark anlamlı değildi (p değerleri sırasıyla, 0.06, 0.06, 0.113 ve 0.07). Sonuç: Femtosaniye Lazer ile yapılan fakoemülsifikasyon cerrahisi güvenli ve etkin bir metottur. Klasik fakoemülsifikasyon cerrahisi ile kıyaslandığında, radyal yırtık ve arka kapsül perforasyonu gibi komplikasyonların oranı daha düşük ve fako zamanı daha kısadır, ancak aradaki fark anlamlı değildir. Anahtar Kelimeler: FLFC; Klasik fakoemülsifikasyon; Matür katarakt; Radyal yırtık ABSTRACT Purpose: To compare the results of femtosecond laser-assisted cataract surgery with conventional cataract surgery in eyes with white mature cataract. Material and Methods: Thirty-four eyes of 34 patients with white mature cataract who had undergone femtosecond laser-assisted cataract surgery (FLACS) (Group 1) were compared retrospectively with 34 eyes of 34 patients with white mature cataract who had undergone conventional cataract surgery (Group 2). Results: In respect to the mean age and sex, there were no significant differences between the two groups. There was no significant difference between the mean preoperative and postoperative uncorrected distance visual acuity (UCVA) and best corrected visual acuity (BCVA) of Group 1 and Group 2 (P values, 0.659, 0.634, 0.603 and 0.557, respectively). The percentages of radial tears, posterior capsule rupture and vitreous loss were higher and phaco time was longer in Group 2 than in Group 1, but the differences were not significant statistically (p values, 0.06, 0.06, 0.113 and 0.07, respectively). Conclusion: FLACS is a safe and effective surgery for white mature cataract. When compared with conventional phacoemulsification surgery, although the percentages of some intraoperative complications such as radial tears and posterior capsule ruptures are lower and phaco time is shorter in FLACS, the differences are not significant statistically. Keywords: FLACS; Conventional phacoemulsification; White mature cataract; Radial tears.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 503,791 Tekil Ziyaretçi