Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK Cilt: 5, Sayı: 4, ARALIK 2015
("BOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK Cilt: 5, Sayı: 4, Aralık 2015");

BOZOK TIP DERGİSİ - ARALIK Cilt: 5, Sayı: 4, Aralık 2015
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.CANLI DONÖR RENAL TRANSPLANTASYONLARDA LAPAROSKOPiK VE AÇIK DONÖR NEFREKTOMiNiN KARŞILAŞTIRILMASI

Erdal UYSAL, M. Fatih YÜZBAŞIOGLU, Mehmet DOKUR, Mesut SiPAHi, Başar AKSOY

Sayfa No: 1-6 [ÖZET] - [PDF]

2.HEMODiYALiZ HASTALARININ FiSTÜL BAKIMI BiLGi DÜZEYLERİ

Ş. Dilek GÜVEN, Nilay TURAÇ

Sayfa No: 7-11  [ÖZET] - [PDF]

3.iNGUiNAL HERNi ONARIMINDA MESH FiKSASYON GEREKLi MiDiR?

Ergin ARSLAN, Tutkun TALiH, Hasan ERDEM, Bahadir ÖZ, Kasım ÇAGLAYAN, Mesut SiPAHi

Sayfa No: 12-16 [ÖZET] - [PDF]

4.PEDiATRiK TRAKEOSTOMi: 25 VAKANIN ENDiKASYON VE KOMPLiKASYON ANALiZi

Mansur DOGAN, ismail Önder UYSAL, Salim YÜCE, Ahmet Sami GÜVEN, Kerem POLAT, Mehmet ARPACIK,Fevzi CAN

Sayfa No: 17-21 [ÖZET] - [PDF]

5.RiZE YÖRESiNDEKi GEBE KADINLARDA SiTOMEGALOViRUS SEROPREVALANSI

Şenol ŞENTÜRK, Gülşah BALIK, Figen Kır ŞAHiN, Kazım ŞAHiN

Sayfa No: 22-26 [ÖZET] - [PDF]

6.POSTOPERATiF AĞRI KONTROLÜNDE PREEMPTiF TEK DOZ UYGULANAN DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL iLE DEKSMEDETOMiDiNiN ETKiNLiKLERiNiN KARŞILAŞTIRILMASI

Selda KAYAALTI, Fatih UGUR, Mehmet DOLANBAY, Recep AKSU, Seher ORBAY YAŞLI

Sayfa No: 27-38 [ÖZET] - [PDF]

7.DOGUM SONU DÖNEMDE ANNE BAKIMINA YÖNELiK GELENEKSEL UYGULAMALAR

Birsen BiLGEN SiVRi, Nimet KARATAŞ

Sayfa No: 39-48 [ÖZET] - [PDF]

8.DERiN VEN TROMBOZU OLAN YAŞLI HASTALARDA TROMBOFiLiK MUTASYONLARIN SIKLIGI

Meral EKiM, Zeynep Tuğba ÖZDEMiR, Yunus Keser YILMAZ, Hasan EKiM

Sayfa No: 49-55 [ÖZET] - [PDF]

9.KRONiK HEPATiT B HASTALARINDA iNSULiN DiRENCi SIKLIGI

Bülent YILMAZ, Gökhan DiNDAR, Ali Erkan DUMAN, Hasan YILMAZ, Murat ÖZTÜRKLER, Uğur KORKMAZ, Ömer ŞENTÜRK, Altay ÇELEBi, Sadettin HÜLAGU

Sayfa No: 56-60 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME

11.TOTAL DiZ ARTROPLASTiSiNDE KAN KAYBINI ETKiLEYEN FAKTÖRLER VE ÖNLEYiCi YÖNTEMLER

Deniz ÇANKAYA

Sayfa No: 61-65 [ÖZET] - [PDF]


OLGU SUNUMU

13.AKUT APPENDiSiTiN NADiR GÖRÜLEN BiR NEDENi: ENTEROBiUS VERMiKULARiS

Ergin ARSLAN, Kasım ÇAGLAYAN, Uğur ERCAN, Emel KIYAK ÇAGLAYAN, Sevinç ŞAHiN,Mustafa Yaşar ÖZDAMAR

Sayfa No: 66-68 [ÖZET] - [PDF]

14.HETEROTROFiK SEZARYEN SKAR GEBELiGi

Sefa ARLIER, Sevtap SEYFETTiNOGLU

Sayfa No: 69-73 [ÖZET] - [PDF]

15.POSTERiOR REVERSiBLE ENSEFALOPATi: OLGU SUNUMU

Arzu EKiCi, Cansu KARA, Hakan ERDOGAN, Özlem ÖZDEMiR, Banu KARABULUT

Sayfa No: 74-77 [ÖZET] - [PDF]

16.ÜÇ SEPTALI KONKA BÜLLOZA: NADiR BiR ANATOMiK VARYASYON

Kamran SARI, Yunus KANTEKIN, Reha AYDIN

Sayfa No: 78-81 [ÖZET] - [PDF]

17.AKUT SUBDURAL HEMATOM CERRAHiSi SONRASl POSTOPERATiF KONTRALATERAL EPiDURAL HEMATOM VE iPSiLATERAL iNTRASEREBRAL HEMATOM

Ezgi AKAR, Mehmet Ufuk AKMIL, Mehmet Zafer BERKMAN, Metin ORAKDÖGEN

Sayfa No: 82-85 [ÖZET] - [PDF]

18.BiR OLGU iLE ERiŞKiN STiLL HASTALIGI

Selçuk NAZiK, Behice KURTARAN, Ayşe Seza iNAL, Aslıhan ULU, Süheyla KÖMÜR, Yeşim TAŞOVA, Hasan Salih Zeki AKSU

Sayfa No: 86-89 [ÖZET] - [PDF]

19.KESKiN KENARLI ÖZEFAGUS YABANCI CiSiMLERiNDE RiJiD ENDOSKOPiNiN ÖNEMi

Hakan ÖZDEMiR, Oğuzhan SUNAMAK, M.Gunay GÜRLEYIK, Zehra ÜNAL ÖZDEMiR

Sayfa No: 90-93 [ÖZET] - [PDF]


© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 676,846 Tekil Ziyaretçi