Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - HAZİRAN CİLT:9 , SAYI:3, EYLÜL 2019
("BOZOK TIP DERGİSİ - EYLÜL Cilt: 9, Sayı: 3, Eylül 2019");

BOZOK TIP DERGİSİ - EYLÜL Cilt: 9, Sayı: 3, EYLÜL 2019
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA DURUMLARI

Sevda YAMAN, Fatih KARA

Sayfa No: 1-10 [ÖZET] - [PDF]

2.SERUM GALEKTİN-3 VE DİFERANSİYE TİROİD KANSER İLİŞKİSİ

Tuba ÇANDAR, Zekiye HASBEK, Gülhan DUMAN, Seyit Ahmet ERTÜRK, Ali ÇAKMAKCILAR

Sayfa No: 11-15  [ÖZET] - [PDF]

3. AKUT APANDİSİTLERDE AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI CRP DEĞELERİNİN HİSTOPATOLOJİK BULGULARLA KARŞILAŞTIRILMASI

Serdar KIRMIZI, Muharrem KARAOĞLAN,Fuat İPEKÇİ

Sayfa No: 16-20 [ÖZET] - [PDF]

4.İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON HASTALARINDA BLEFAROSTA TİPİNİN GÖZİÇİ BASINCINA ETKİSİ

Mehmet COŞKUN

Sayfa No: 21-25 [ÖZET] - [PDF]

5.MİYOPİ VE MİYOPİK ASTİGMATİZMA TEDAVİSİNDE UYGULANAN PRK VE FS-LASİK PROSEDÜRLERİNİN KIYASLANMASI

Servet CETİNKAYA

Sayfa No: 26-31 [ÖZET] - [PDF]

6.MEDİKAL TEDAVİYE YANITSIZ OBSTETRİK KANAMALI OLGULARDA SIRALI UTERİN ARTER DEVASKÜLARİZASYON SONUÇLARI

Emre Volkan KASIMOĞULLARI,Sefik Eser ÖZYÜREK,Tolga KARACAN,Hüseyin KIYAK,Hasan Fehmi YAZICIOGLU

Sayfa No: 32-38 [ÖZET] - [PDF]

7.ÇOCUKLARDAKİ BELL’S PALSY DE NÖTROFİL/ LENFOSİT ORANI, PLATELET/LENFOSİT ORANI VE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ceyhun AKSAKAL, Muzaffer KATAR

Sayfa No: 39-44 [ÖZET] - [PDF]

8.EEG ÜZERİNDE ORTAYA ÇIKAN BEYİN DALGALARININ ÇENE HAREKETLERİ İLE İLİŞKİ

Muhammet Serdar BAŞÇIL

Sayfa No: 45-49 [ÖZET] - [PDF]

9.SERUM FERRİTİN DÜZEYİNİN METABOLİK PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİNİN CİNSİYETE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR AKUT FAZ REAKTANI OLARAK

Halil İbrahim ERDOĞDU, Eray ATALAY, Fatih KARA, Ömer KARAAĞAÇ, Can ÖNER

Sayfa No: 50-55 [ÖZET] - [PDF]

10.SİROZLU HASTALARDA ÖZOFAGUS VARİSİNİ PREDİKTE EDEN NON-İNVAZİF, BASİT VE YENİ BİR BELİRTEÇ: TROMBOSİT SAYISI/DALAK BOYUTU ORANI

Buğra Tolga KONDUK, Fikri ŞİRİN, Murat Taner GÜLŞEN

Sayfa No: 56-64 [ÖZET] - [PDF]

11. İLERİ EVRE/REKÜREN OVER KANSERİ NEDENİYLE HİPERTERMİK İNTRAPERİTONYAL KEMOTERAPİ (HIPEC) UYGULADIĞIMIZ HASTALARDAKİ PEROPERATİF TECRÜBEMİZ

Oğuzhan KURU, Mehmet GÖKÇÜ

Sayfa No: 65-69 [ÖZET] - [PDF]

12.ACİL SERVİSE BAŞVURAN İSKEMİK İNMELİ GENÇ ERİŞKİN HASTALARIN KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Özcan YAVAŞİ, Ömer Lütfi GÜNDOĞDU

Sayfa No: 70-75 [ÖZET] - [PDF]

13.VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN GEBELİK VE NEONATAL SONUÇLARA ETKİSİ

Emre BAŞER, Demet AYDOĞAN KIRMIZI,Taylan ONAT, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ

Sayfa No: 76-80 [ÖZET] - [PDF]

14.İHMAL EDİLMİŞ AŞİL TENDON RÜPTÜRLERİNDE PRİMER ONARIM VE PLANTARİS TENDONU İLE ÖGMENTASYON TEKNİĞİNİN ORTA DÖNEM SONUÇLARI

Enes ULUYARDIMCI, Süleyman Bülent BEKTAŞER,Muhammed Nadir YALÇIN, İbrahim BOZKURT, Durmuş Ali ÖÇGÜDER, Ahmet Şükrü SOLAK

Sayfa No: 81-86 [ÖZET] - [PDF]

15.GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİNİN ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ ENDOTOKSİK KALP DOKUSUNDAKİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLERE VE TNF-? VE BNP EKSPRESYONUNA ETKİSİ

Züleyha DOĞANYİĞİT, Fatma ÖZTÜRK KÜP, Emin KAYMAK, Aslı OKAN, Burçin OÇAK, Ali Tuğrul AKİN

Sayfa No: 87-96 [ÖZET] - [PDF]

16. GEÇİRİLMİŞ SEZARYEN OLGULARINDA SKAR ÖZELLİKLERİNİN İNTRAPERİTONEAL ADEZYONLAR İLE İLİŞKİSİ

Mehmet HAMAMCI, Gurbet BOZKURT, Özgül KARAASLAN, Yunus HACIMUSALAR, Mustafa BÜYÜKKIZMAZ, Levent Ertuğrul İNAN

Sayfa No: 97-101 [ÖZET] - [PDF]

17.
NÖTROFİL/LENFOSİT VE PLATELET/LENFOSİT ORANLARI AZOOSPERMİ VE ANORMAL SPERM PARAMETRELERİ İÇİN PREDİKTİF MARKER OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Ünal ÖZTEKİN, Mehmet CANİKLİOĞLU, Sercan SARI, Volkan SELMİ, Abdullah GÜREL,Emin GÜRTAN, Ayşen CANİKLİOĞLU, Levent IŞIKAY

Sayfa No:102-107 [ÖZET] - [PDF]

18.ŞİZOFRENİ HASTALARINDA GÖZÜN ARKA SEGMENT YAPILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bekir KUÇUK, Ozgul KARAASLAN,Yunus HACIMUSALAR, Seray ASLAN BAYHAN,Hasan Ali BAYHAN

Sayfa No: 108-114 [ÖZET] - [PDF]

19.HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİNİ BİLME VE UYGULAMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Rukiye HÖBEK AKARSU, Selda YÜZER ALSAÇ

Sayfa No: 115-121 [ÖZET] - [PDF]

20.POPLİTEAL VE DİZALTI TRAVMATİK ARTERYEL YARALANMALAR ( BULGULAR, RİSK FAKTÖRLERİ VE TEDAVİ)

İlker AKAR

Sayfa No:122-128 [ÖZET] - [PDF]

21.VİSSERAL ADİPOZİTE İNDEKSİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yaşar TURAN, Vahit DEMİR

Sayfa No:129-133 [ÖZET] - [PDF]

22.MCF-7 VE PC-3 HÜCRE HATLARINDA, HÜCRE CANLILIĞI VE DNA HASARI ÜZERİNE TRPV4 ANTAGONİSTİ RN 1734'ÜN ETKİLERİ

Murat ÇAKIR, Yavuz ERDEN

Sayfa No:134-139 [ÖZET] - [PDF]

23.AZALMIŞ OVER RESERVİ OLAN OLGULARDA LONG GNRH AGONİST, GNRH ANTAGONİST VE MİKRODOZ FLARE-UP AGONİST PROTOKOLLERİNİN IVF SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Runa ÖZELÇİ, Oya ALDEMİR, Nefise Nazlı YENİGÜL, Serdar DİLBAZ, Özlem MORALOĞLU TEKİN

Sayfa No:140-145 [ÖZET] - [PDF]

24.ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARDA AKUT KORONER SENDROMUN DİURNAL VARYASYONUN KORONER ANJİYOGRAFİYE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

İbrahim ÇALTEKİN, Şiho HİDAYET, Levent ALBAYRAK, Emre GÖKÇEN, Atakan SAVRUN, Mikail KUŞDOĞAN, Yaşar TURAN

Sayfa No:146-150 [ÖZET] - [PDF]


OLGU SUNUMU


25.BRUSELLOZA SEKONDER PRİMER PSOAS ABSESİ: NADİR BİR OLGU

Semra DEMİRLİ ATICI, Can ARICAN, Emran Kuzey AVCI, Murat AKALIN, Bülent ÇALIK, Gökhan AKBULUT

Sayfa No:151-153 [ÖZET] - [PDF]

26.ALFA TALASEMİ TAŞIYICILIĞINA BAĞLI YALANCI TROMBOSİTOZ: OLGU SUNUMU

Seher SAYIN, Serhat SAYIN, Burak BURSALI

Sayfa No: 154-156 [ÖZET] - [PDF]

27.KONFLUENT VE RETİKÜLER PAPİLLOMAZTOZİSLİ İKİ OLGU SUNUMU

Gülhan GÜREL, Sevinç ŞAHİN, Emine ÇÖLGEÇEN

Sayfa No: 157-160 [ÖZET] - [PDF]

28.EDİTÖRE MEKTUP

Mehmet Faruk ÇATMA, Alper ÖZTÜRK, Mehmet Atıf Erol AKSEKİLİ

Sayfa No: 161-162 [ÖZET] - [PDF]© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 746,300 Tekil Ziyaretçi