Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.183-185
183-185 BİR MİLİMETRİK ÜRETER ALT UÇ TAŞINA BAĞLI HIZLI GELİŞEN SPONTAN RENAL PELVİS RÜPTÜRÜ Fast Developing Spontaneous Renal Pelvis Rupture Due to One Mlilimeter Sized Distal Ureter Stone Abdullah GÜREL, Sercan SARI, Volkan SELMI, Ünal ÖZTEKİN, Muhittin ATAR ÖZET Renal pelvis ve üreterin spontan rüptürü nadir görülen bir durumdur. Vakamız daha önce ürolojik operasyon ve taş öyküsü olmayan 63 yaşında sağlıklı bir erkek hasta idi. Ani başlayan sağ yan ağrısı sonrası çekilen kontrastsız bilgisayarlı tomografide (BT) sağ üreter alt uçta 1 milimetrelik (mm) taş ve renal pelvis düzeyinde grade 1 hidronefroz tespit edilen hastanın 24 saat içinde ağrılarının ani artması ve akut batın muayene bulguları gelişmesi nedenli hastaya Kontrastlı BT çekildi ve üreter alt uçta izlenen 1 mm lik taşa sekonder gelişen spontan renal pelvis rüptürü tanısı konuldu. Hastaya retrograt üreteral stent yerleştirildi. Hasta tedaviye dramatik yanıt verdi. Olgu eşliğinde tanı ve tedavi yaklaşımları tartışıldı. Anahtar Kelimeler: Bir milimetre; Spontan pelvis rüptürü; Üreter taşı ABSTRACT Spontaneous renal pelvis and ureter rupture is rare. In our study we reported a 63-year-old male patient who had no previous history of urological operation and urinary system stone. He had right flank pain. In the non-contrast computerized tomography(CT) one millimeter(mm) stone was detected in the right distal ureter. Grade 1 hydronephrosis was present in the right renal pelvis. 24 hours later, patient had increasing pain and acute abdominal pain. Contrast enhanced CT was performed and spontaneous renal pelvis rupture secondary to 1 mm distal ureter stone was detected. Retrograde ureteral double J stent was inserted into the right ureter. The patient responded dramatically to this intervention. Spontaneous ureter rupture may occur with acute abdominal pain symptoms. After making differential diagnosis, dramatical responses are available with immediate minimal invasive treatment methods Keywords: One milimeter; Spontaneous pelvis rupture; Ureter stone
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,788 Tekil Ziyaretçi