Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.178-182
178-182 SİRİNGOMYELİ' YE BAĞLI GELİŞEN CHARCOT DİRSEĞİ: VAKA SUNUMU Charcot Arthropathy Caused By Syringomyelia: Case Report Çağlar KARABAŞ, Serap TOMRUK SÜTBEYAZ,Mehtap AYKAÇ CEBİCCİ ÖZET Siringomyeli spinal kordun kronik, dejenaratif, progresif bir hastalığı olup, servikotorasik kordun santralinde longutidinal kavitasyonlarla karakterizedir. Siringomiyelide, kas atrofisi, güçsüzlük, denge bozukluğu, yüzeyel ve derin duyu bozukluğu gibi belirtiler görülebilir ve ilerleyen dönemlerde hastalarda nöropatik artropati gelişebilmektedir( 1,2). Bu vaka sunumunda siringomyeli tanısıyla takip edilen erkek hastada sol dirsekte saptanan nöropatik artropati sunulmaktadır. 2008 yılından beri siringomyeli tanısıyla takip edilen 64 yaşında erkek hasta, iki buçuk aydır sol dirsekte şişlik ve sol kola doğru yayılan elektriklenme hissi şikayetleri ile fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine başvurdu. Yapılan fizik muayene ve radyolojik değerlendirmeler sonucunda nöropatik artropati saptanan hastaya eklem hareket açıklığını korumaya yönelik fizik tedavi programı uygulandı. Dirsek ekleminde nöropatik artropatinin nadir görülmesi nedeniyle ve hastalarda özellikle ağrısız şişlik ile ortaya çıktığından, eklemde mevcut olan problemin göz ardı edilmesine neden olduğundan bu vakayı sunmak istedik. Anahtar kelimeler: Charcot eklemi; Siringomyeli; Nöropatik artropati ABSTRACT Syringomyelia is a chronic, degenerative, progressive disease of the spinal cord,characterized by longutidinal cavitations in the central of cervicothoracic cord. Muscle atrophy, weakness, impaired balance; superficial and deep sensory disturbances can occur in Syringomyelia and neuropathic arthropathy can develop in patients later (1,2). In this case presentation, neuropathic arthropathy was detected in the left elbow of a male patient followed by syringomyelia diagnosis. This 64-year-old male patient followed up with syringomyelia diagnosis since 2008, he applied Physical Medicine and Rehabilitation Polyclinic with complaints of swelling in the left elbow and sensation of electric discharge spreading to the left arm. As a result of the physical examination and radiological evaluations, physical therapy program was applied to protect the joint's range of motion in the patient detected neuropathic arthropathy. We wanted to present this case since,neuropathic arthropaty in the elbow joint is rarely encountered and the problem that is present in the joint is ignored because it occurs with painless swelling. Key words: Charcot joint; Syringomyelia; Neuropathic arthropathy
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,779 Tekil Ziyaretçi