Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.174-177
174-177 YETİŞKİNLERDE NADİR BİR İLEUS NEDENİ: İNVAJİNASYON A Rare Cause of Ileus in Adults: Intussusception Mehmet Eşref ULUTAŞ , Gürcan ŞİMŞEK , Alparslan ŞAHİN ÖZET İnvajinasyon proksimal bir bağırsak segmentinin distal bağırsak segmenti içine girmesidir. Genellikle çocuklarda karşımıza çıkan bir patoloji olmasına karşın erişkinde de nadir de olsa karşılaşılmaktadır. Atipik klinik seyrinden dolayı bazı hastalarda preop tanısı konulamayabilir. Başvuru anındaki en sık semptom karın ağrısıdır. Tanısı preop olarak USG, BT ile konulabilir. Bunların içinde tanı koyma oranı en yüksek olan radyolojik yöntem BT’dir. Tedavisi cerrahidir. İnce bağırsak kaynaklı olanlarda malignite nadirdir. Ancak kolon kaynaklı invajinasyonlarda malignite olasılığı yüksek olduğu için rezeksiyon yapılırken dikkatli olunmalıdır. Bu yazıda bahsedilen hasta acile ileus bulgularıyla başvurdu ve invajinasyon tanısı konuldu. Çekilen abdomen tomografide ince bağırsak kaynaklı olduğu saptandı ve hasta opere edildi. Operasyonda jejenum duvarına fiske tümör tespit edildi ve redüksiyon sonrasında rezeksiyon işlemi uygulandı. Postop takiplerinde komplikasyon olmadı ve hasta taburcu edildi. Patoloji sonucunda malignite saptanmadı. Anahtar Sözcükler: İnvajinasyon; İleus; Yetişkin ABSTRACT Intussusception is the condition whereby proximal intestinal segment drawn into the distal bowel segment. When this disease seen usually a in children, it is rarely seen in adults. Some patients may not have preoperative diagnosis due to atypical clinical picture. The most common symptom is abdominal pain. Diagnosis can be made by USG, CT as preoperative among them; CT is the radiological method with the highest diagnostic rate. The main treatment of invagination is surgery. In the patients with intussusception of the small intestine, an associated primary malignancy is uncommon. However, because of the high likelihood of malignancy in colon intussusception, caution should be exercised when performing resection. In this article, the patient referred to the emergency with ileus findings and the diagnosis of intussusception was made. Abdominal computed tomography showed small intestine intussusception. The patient was operated. It was determined that invagination was due to adherent mass on jejunum wall. İnitial reduction, followed by limited surgical resection was performed. Postoperative follow-up was uneventful and the patient was discharged. A pathological report revealed a benign polyp, no malignancy. Keywords: Intussusception; Ileus; Adult
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,769 Tekil Ziyaretçi