Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ12.2013.69.71

MYASTHENİA GRAVİSLİ  HİPERTİROİDİ HASTASINDA RADYOAKTİF İYOT TEDAVİSİNİN KLİNİK SONUÇLARI

Clinical Outcomes of Radioactive Iodine Therapy in a Patient with Myasthenia Gravis and Hyperthyroidism

Füsun Aydoğan, Akın Aydoğan, Seçkin Akküçük, İhsan Üstün, Cumali Gökçe, Mustafa Uğur

ÖZET

Miyastenia gravis kas güçsüzlüğü ve yorgunlukla karakterize otoimmün bir hastalıktır. Myastenia gravis diğer otoimmun hastalıklar ile birlikte görülebilir. Miyastenia gravis hastalarında % 2-17.5 hipertiroidizm görülür. Hipertiroidizmin myastenia gravis klinik seyrini etkilediği bildirilmektedir. Bu vaka takdiminde miyastenia gravisi bulunan ve 3 ay önce hipertiroidi teşhisi konulan 27 yaşında bir bayan hasta sunulmuştur. Olguya,  rad- yoaktif iyot tedavisi uygulanmış ve 3 ay sonra ötiroid olduğu ve miyestania şikâyetlerinin tedaviye daha iyi yanıt verdiği izlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Myasthenia gravis, Hipertiroidi, Radyoaktif iyot tedavisi

ABSTRACT

Myasthenia Gravis is an autoimmune disease characterized with muscle weakness and fatigue. Hyperthyroidism can be present with Myasthenia Gravis with a rate of 2-17.5

%. It is known that hyperthyroidism affects the clinical course of myasthenia gravis. A

27 years old woman with myasthenia gravis and recently occurred hyperthyroidism is presented in this study. Radioactive iodine therapy was applied to the patient and after 3 months of medication the patient become euthyroid and clinical findings of myasthenia were regressed.

Key words: Myasthenia gravis, Hyperthyroidism, Radioactive iodine therapy

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 501,891 Tekil Ziyaretçi