Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ12.2013.66-68

TOTAL PLASENTAL RETANSİYON, POSTPARTUM PLASENTA PERKRETA : OLGU SUNUMU

Total Placental Retention, Postpartum Placenta Percreta: Case Report

Ömer Erkan Yapça, İbrahim Karaca, İlhan Delibaş, Bünyamin Börekçi

ÖZET

Plasenta perkreta ,plasenta akretanın en nadir ve en ağır formudur. Gebelik sırasında son derece nadir fakat potansiyel olarak ölümcül bir olay olarak karşımıza çıkar. Çünkü şiddetli kanama eğilimi gösteren ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur. Plasenta akretadaki  patofizyolojik sorun  desidua basalisin  kısmi veya tam yokluğudur. Plasenta perkreta genellikle kendini postpartum hemoraji ile gösterir ve bu durum myometrium tabakasından ayrılan plasentanın elle çekilmesi ile oluşur. Risk faktörleri arasında önce- ki sezeryan operasyonu, uterin küretaj, plasental anomaliler, plasenta previa, konjenital anomaliler, plasentanın kornual implantasyonu yer alır. Tanı genellikle doğum esnasında konulurken, doğum öncesi tanı ultrason ve  manyetik rezonans görüntüleme ile sağla- nabilir. Hasta kliniğimize Kars’dan postpartum plasental retansiyon nedeniyle gönderildi. Uterin cerrahi öyküsü yoktu. Ultrason ve manyetik rezonans görüntüleme sonrası plasen- ta perkreata tanısı konuldu. Hemodinamik açıdan stabil olduğu için elektif histerektomi yapıldı. Ameliyatta karaciğer, dalak, böbrek ve yumurtalık gibi diğer karın organları, nor- mal görünüyordu.

Anahtar kelimeler: Gebelik, Plasenta perkreta, Plasenta akreta

ABSTRACT

Placenta percreta, the rarest and most severe form of placenta accreta, is an extremely rare but potentially lethal event during pregnancy. Because of  its propensity for severe hemorrhage, it is a potentially life-threatening condition. The pathophysiological defect in placenta accreta is a partial or complete absence of decidua basalis Placenta percreta usually presents as postpartum hemorrhage when the placenta is manually extracted from the underlying myometrium. Risk factors include previous cesarean section; uterine curettage; placental abnormalities, placenta previa; congenital anomalies; and cornual implantation of placenta. Although commonly discovered at the time of delivery, antenatal diagnosis may be achieved with ultrasound, magnetic resonance imaging. Patient was refered our clinic from Kars with the diagnosis of postpartum placental retantion.There was no history of uterin operation.After ultrasound and MR imaging placenta percreata was diagnosed. Since she was hemodynamically stable, elective hysterectomy was performed. At operation other abdominal organs, including the liver, spleen, kidneys, and ovaries, appeared normal

Key Words: Pregnancy, Placenta percreta, Placenta accreta.

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 504,068 Tekil Ziyaretçi