Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİ12.2013.62-65

PERKÜTANÖZ KORONER ANJİOGRAFİ SONRASI GELİŞEN HEMATOM VE EKİMOTİK CİLT LEZYONLU BİR VAKA

A Case with Echymotic Skin Lesion and Hematome developing after Percutaneous Coronary Angiography

Yunus Keser Yılmaz, Hasan Ekim, Savaş Sarıkaya

ÖZET

Vasküler komlikasyonlar koroner anjiyografi ve perkütanöz koroner girişim sonrası geli- şebilir. Femoral arter ponksiyonu vasküler erişimde  en yaygın olarak kullanılan  metot- lardan biridir. Kompleks kardiyovasküler girişimsel işlemler sonrası (stent implantasyonu, aortik valvüloplasti, ve intraaortik balon pompası veya kardiyopulmoner baypas destek kullanımı dahil ) vasküler giriş yeri komplikasyonu gelişme olasılığı artmıştır. Biz burada perkütan femoral arter girişimi yapılan hastada gelişen femoral hematom ve yaygın cilt ekimozlu bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar kelimeler: Vasküler komplikasyonlar, Koroner anjiyografi, Hematom, Ekimoz

ABSTRACT

Vascular  complications may  develop  after coronary  angiography  and  percutaneous coronary intervention. Femoral arterial puncture is one of the most common method of vascular access. Complex cardiovascular interventional procedures (including coronary stent implantation, aortic valvuloplasty, and the use of an intraaortic balloon pump or cardiopulmonary bypass support) are   associated with increased vascular access site complications. We presented a patient  who had femoral hematoma and extend skin ecchymosis developed  after coronary angiography.

Key words: Vascular complications, Coronary angiography, Hematoma, Ecchymosis

© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 504,096 Tekil Ziyaretçi