Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİaralik2019.42-46
42-46 DOĞUM ÖNCESİ EĞİTİM NULLİPAR KADINLARDA SEZARYEN ORANLARINI AZALTIR MI? Does Antenatal Education Decrease the Cesarean Rates in Nulliparous Women? Can TÜRKLER ÖZET Amaç: Son yıllarda sezaryen oranları artmış ve sağlık sistemleri bu durumu düzeltmek için çeşitli yollar denemiştir. Doğum öncesi eğitim programları bunlardan biridir. Bu çalışmanın amacı doğum öncesi eğitimin nullipar kadınlarda sezaryen oranına etkisini belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif, kohort bir çalışmadır. Çalışmamıza hastanemizde doğum yapmış 200 nullipar kadın (doğum öncesi eğitim alan grup, n = 86 ve doğum öncesi eğitim almayan grup, n = 114) katılmıştır. Veriler doğum öncesi eğitim sınıfı formlarından ve hasta dosyalarından toplanmıştır. Bulgular: Doğum öncesi eğitim alan grupta sezaryen oranı % 30,2, eğitim almayan grupta ise sezaryen oranı % 36,8 olarak bulundu. Bu sonuç istatistiksel olarak anlamlıydı (p < 0,05). Sonuç: Doğum öncesi eğitim alan nullipar kadınlarda sezaryen oranı azalmaktadır. Ayrıca, doğum öncesi eğitim programları standartlaştırılmalı ve katılımcıların sayısı tüm dünyada arttırılmalıdır. Anahtar kelimeler: Doğum öncesi eğitim; Sezaryen; Nullipar; Vajinal doğum ABSTRACT Objective: In recent years, cesarean rates have increased and healthcare systems have tried several ways to correct this situation. Antenatal education programs are one of them. The aim of this study was to determine the effect of antenatal education on cesarean rates in nulliparous women. Material and Methods: This is a retrospective, cohort study. In total, 200 nulliparous women who were given birth at our hospital (educated group, n = 86 and uneducated group, n = 114) participated in the study. Data were collected from the antenatal education class forms and patient files. Results: The rate of cesarean section in the group receiving antenatal education was found 30.2% and the rate of cesarean section in the uneducated group was 36.8%. It was statistically significant (p< 0,05). Conclusion: The rate of cesarean section decreases in nulliparous women who were taken antenatal education. In addition, antenatal education programs must be standardized and the number of participants should be increased all over the world. Key words: Antenatal education; Cesarean section; Nulliparous; Vaginal birth
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 456,810 Tekil Ziyaretçi