Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİBOZOK TIP DERGİSİ - HAZİRAN CİLT:9 , SAYI:2, HAZİRAN 2019
("BOZOK TIP DERGİSİ - HAZİRAN Cilt: 9, Sayı: 2, HAZİRAN 2019");

BOZOK TIP DERGİSİ - HAZİRAN Cilt: 9, Sayı: 2, HAZİRAN 2019
(Tam metni için tıklayınız)


ORJİNAL ÇALIŞMA

1.LOMBER DEJENERATİF HASTALIKLARDA LOMBER TRANSFORAMİNAL KORPUSLAR ARASI FÜZYON(TLIF) KAFESLERİNİN ANTERİORA DOĞRU YERLEŞTİRİLMESİ; RETROSPEKTİF ANALİZ

Ahmet ÖĞRENCİ , Orkun KOBAN

Sayfa No: 1-5 [ÖZET] - [PDF]

2.ENGELLİ SAĞLIK KURULUNDA VERİLEN VASİLİK RAPORLARI

Müberra KULU , Filiz ÖZSOY

Sayfa No: 6-10  [ÖZET] - [PDF]

3. REKÜRREN KOLOREKTAL KANSERLİ HASTALARDA PRİMER TÜMÖR LOKALİZASYONU VE SAĞKALIM ARASINDAKİ İLİŞKİ

Fatih KARATAŞ , Süleyman ŞAHİN

Sayfa No: 11-15 [ÖZET] - [PDF]

4.DERMAL FİBROBLAST HÜCRELERİNDE OLEUROPEİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİNİN VE YAŞLANMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Günnur DEMİRCAN, Ümmügülsüm GÜZELSOY

Sayfa No: 16-24 [ÖZET] - [PDF]

5.ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARINDA AÇIK CERRAHİ VE ENDOVASKÜLER ANEVRİZMA TAMİRİ SONRASI AĞRI DEĞERLENDİRİLMESİ

Semiha ALKAN KAYHAN, Esengül TOPAL ÇOLAK , Muhammet Onur HANEDAN, İlker MATARACI

Sayfa No: 25-29 [ÖZET] - [PDF]

6.AMBULANSTA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN ELEKTROKARDİYOGRAM BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ramazan ATIÇ,Azad YILDIRIM

Sayfa No: 30-36 [ÖZET] - [PDF]

7.YANIKLI HASTALARDA ERKEN DÖNEMDE VE NEGATİF BASINÇLI YARA TEDAVİ SİSTEMİ SONRASI CİLT GREFTİ OPERASYONLARINDA GREFT KAYIPLARINDAKİ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İlteriş Murat EMSEN

Sayfa No: 37-41 [ÖZET] - [PDF]

8.TÜRK GEBE POPÜLASYONUNDA 1.2.3. TRİMESTER’DEKİ VIT B12, FOLAT VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Pınar CALIŞ, Gizem IŞIK,Deniz KARCAALTINCABA

Sayfa No: 42-47 [ÖZET] - [PDF]

9.KOLON KANSERLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN LENF NODU TESPİTİNDEKİ ROLÜ

Ramazan SARI, Doğukan DURAK, Mustafa Ömer YAZICIOĞLU, Ahmet GÜRER

Sayfa No: 48-51 [ÖZET] - [PDF]

10.TEK GEN HASTALIĞI VE HLA UYUMUNDA PREİMPLANTASYON GENETİK TANI: TEK MERKEZ DENEYİMİ

Ferda ALPASLAN PINARLI, İskender KAPLANOĞLU, İnci KAHYAOĞLU, Hanife SAAT, Hilal YILDIZ, Songül HARŞIT, Kadri Murat ERDOĞAN, Serdar DİLBAZ

Sayfa No: 52-57 [ÖZET] - [PDF]

11. 2009-2013 YILLARI ARASINDA TAKSİM-GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE OPERE EDİLEN JİNEKOLOJİK MALİGNİTE VAKALARININ RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatma KETENCİ GENCER

Sayfa No: 58-66 [ÖZET] - [PDF]

12.YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SEDASYON İÇİN KULLANILAN AJANLARIN ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİNİN İN VİTRO YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Emre MUTLU

Sayfa No: 67-72 [ÖZET] - [PDF]

13.PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM SIRASINDA ŞİŞİRME BASINCINI ETKİLEYEBİLEN FAKTÖRLER

Levent ÖZDEMİR, Erdoğan SÖKMEN

Sayfa No: 73-76 [ÖZET] - [PDF]

14.ALT SERVİKAL VERTEBRAL PEDİKÜLLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE YAPILAN MORFOMETRİK ÖLÇÜMLER

İhsan CANBEK, Serhat KORKMAZ Usame RAKİP , Serhat YILDIZHAN

Sayfa No: 77-83 [ÖZET] - [PDF]

15.112 DE ÇALIŞAN PERSONELİN ÇALIŞMA KOŞULLARINA GÖRE DİKKAT VE KONSANTRASYON DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yakup USLU, Fatih TANRIVERDİ, Gülhan Kurtoğlu ÇELİK, Ayhan ÖZHASENEKLER, Mehmet ERGİN, Gül PAMUKÇU GÜNAYDIN, Şervan GÖKHAN

Sayfa No: 84-94 [ÖZET] - [PDF]

16. MESANE YAN DUVAR TÜMÖRLERİNİN TRANSÜRETRAL REZEKSİYONU SIRASINDA OBTURATOR SİNİR BLOĞUNUN; TÜMÖR ÖRNEKLERİNDE DETRUSOR KASI VARLIĞI VE HASTALIĞIN NÜKSETMESİ ÜZERİNE ETKİSİ

Mümtaz DADALI, Erol ERŞEKERCİ

Sayfa No: 95-101 [ÖZET] - [PDF]

17.
İBANDRONİK ASİT VE KALSİYUM-D VİTAMİNİ TEDAVİSİNİN OSTEOİNTEGRASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Serhat DURUSOY, Meriç ÇIRPAR, Mehmet YALÇINOZAN, Arif ASLAN, Mahi BALCI,Teyfik DEMİR

Sayfa No:102-111 [ÖZET] - [PDF]

18.YENİ TANI ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA PRESİSTOLİK DALGA AORTİK SERTLİK DERECESİNİ ÖNGÖRDÜREBİLMEKTE,FAKAT SİRKADİYEN KAN BASINCI PATERNİNİ ÖNGÖREMEMEKTEDİR

Erdoğan SÖKMEN , Levent ÖZDEMİR ,Mustafa ÇELİK

Sayfa No: 112-119 [ÖZET] - [PDF]

19. TİROİDEKTOMİ SONRASI REZİDÜ DOKU TESPİT EDİLEN DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMLU HASTALARIN BAŞVURU ÖZELLİKLERİ,TEDAVİ VE TAKİP SONUÇLARI

Derya ÇAYIR, Bahadır KÜLAH, Mehmet BOZKURT

Sayfa No: 120-126 [ÖZET] - [PDF]

20.ARCHİTECT ANTİ HCV TESTİNİN DÜŞÜK RİSKLİ POPÜLASYONDAKİ TANISAL GÜVENİLİRLİĞİ

Ercan YENİLMEZ, Rıza Aytaç ÇETİNKAYA,Burak SARIKAYA, Burak SELEK, Sinem AKKAYA IŞIK, Orhan BAYLAN Levent GÖRENEK

Sayfa No:127-131 [ÖZET] - [PDF]

21.YOZGAT İLİNDE BİR YIL İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTE HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİ’NE BAŞVURAN HASTALARIN KLİNİK TANILARI VE SOSYODEMOGRAFİK VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yunus HACIMUSALAR, Muhammed Alperen GÜÇLÜ ,Özgül KARAASLAN

Sayfa No:132-137 [ÖZET] - [PDF]

22.YÜZEYEL FEMORAL ARTER STENOZ VE OKLÜZYONLARINDA ENDOVASKÜLER TEDAVİ

Hasanali DURMAZ

Sayfa No:138-145 [ÖZET] - [PDF]

23.APİLARNİLİN'İN ERKEK SIÇANLARDA LİPOPOLİSAKKARİTE (LPS) BAĞLI TESTİS TOKSİSİTESİNE KARŞI KORUYUCU ROLÜNÜN BELİRLENMESİ

Züleyha DOĞANYİĞİT, Sibel SİLİCİ,Emin KAYMAK, Aslı OKAN, Ali Tuğrul AKIN, Dilek PANDIR

Sayfa No:146-154 [ÖZET] - [PDF]

24.İNFANTLARDA VE ÇOCUKLARDA GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ HASTALIĞININ GASTOÖZEFAGİAL REFLÜ SİNTİGRAFİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Aylin AKBULUT, Gökhan KOCA, Nur AYDINBELGE, Eda Özge YAZGAN, Koray DEMİREL,Meliha KORKMAZ

Sayfa No:155-163 [ÖZET] - [PDF]


DERLEME


25.ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ VE GÜÇLENDİRİLMİŞ GIDALARIN SAĞLIK ÜZERİNE ÖNEMİ VE ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE UYGULANMASI?

Aslı DEVRİM

Sayfa No:164-169 [ÖZET] - [PDF]


OLGU SUNUMU

26.ATİPİK LOKALİZASYONU NEDENİ İLE SEKESTRASYON ZANNEDİLEN ATİPİK KARSİNOİD TÜMÖR OLGUSU: OLGU SUNUMU

Bayram METİN, Yavuz Selim İNTEPE, Şener YILDIRIM, Mustafa Fatih ERKOÇ

Sayfa No: 170-174 [ÖZET] - [PDF]

27.RADYOLOJİK VE PATOLOJİK TANISI KONAN SAFRA KESESİ FİBROMU: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI

İbrahim İBİLOĞLU, Ulaş ALABALIK, Gül TÜRKÇÜ, Ayşe Nur KELEŞ, Alpay ÇETİN

Sayfa No: 175-178 [ÖZET] - [PDF]

28.MUSCULUS SUBCLAVİUS POSTICUS OLGUSU

Kübra ERDOĞAN, Burhan YARAR,Gizem ÇİZMECİ , Gonca AY KESELİK, Mehmet Ali MALAS

Sayfa No: 179-182 [ÖZET] - [PDF]

29.İSTİSNAİ VE NADİR BİR SEBEBE BAĞLI BİR BLEFAROKONJONKTİVİT OLGUSU: PİTRİYASİS PALPEBRARUM

Sayfa No: 183-186 [ÖZET] - [PDF]

30.PRİMER İZOLE BİLATERAL FETAL HİDROTORAKSIN TEKRARLAYAN TORASENTEZLE BAŞARILI TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

Ethem Serdar YALVAÇ, Mustafa KARA, Taylan ONAT,Emre BASER, Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Hakan YAKUT

Sayfa No: 187-191 [ÖZET] - [PDF]


© Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Mustafa ÇELİKKAYA 676,835 Tekil Ziyaretçi