Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.167-168
167-168 EDİTÖRE MEKTUP Letter to the Editor Mehmet Faruk ÇATMA, Alper ÖZTÜRK, Mehmet Atıf Erol AKSEKİLİ Sayın Editör Bozok Tıp Dergisi Mart 2019 9.cilt 1.sayı ‘Editöre Mektup’ başlıklı yazıya cevaben; Söz konusu makale (1) ile ilgili görüşülerimiz şu şekildedir. Journal of Orth Case Reports dergisinde vaka takdimi olarak yayınlanan yazı dergiye Haziran 2015 tarihinde gönderilmiştir. Yazının basılma tarihi ise Eylül 2016’dır. Yani neredeyse bir buçuk yıl süre boyunca mükerrer revizyondan geçmiştir. Yazının hazırlandığı tarihte ilgili hastanın sonuçları iyi olduğu için o şekilde belirtilmiştir. Fakat takibinde hastanın kalçasında kireçlenme gelişmiş ve protez uygulanmıştır (Şekil 1). Uzun dönemde sonuçların tahmin edildiği gibi iyi olmadığının görülmesi üzerine derginizdeki yazı yazılmış ve uzun dönem sonuçların direk olarak kıkırdaktaki etkilenme düzeyi ile ilgili olduğu belirtilmek istenmiştir. Yani iki yazıda sonuçlar arasında farklılık yok zamanla meydana gelen değişim vardır. Ne yazık ki ilk yazının uzun süre revizyonda kalması ve her iki yazıda sorumlu yazarların farklı olması nedenleriyle hasta verileri arasında karışıklık olmuştur. Yazılardaki tarih karışıklıkları bundan kaynaklanmaktadır. Hastaların tümü kurumumuzda ilgili yazarlar tarafından tanı konulmuş ve tedavisi uygulanmış hastalardır. Bahsi geçen üçüncü hasta A.B.’nin kayıtları da hastane kayıtlarında mevcut olup (Şekil 2) hasta kliniğimiz tarafından makalede belirtildiği şekilde tedavi görmüştür. Sonuç olarak her ne kadar tarihlerde karışıklık bulunsa da iki yazıda da art niyet ile yapılmış bir hata yoktur, yazılarda farklı sonuçlar değil zamanla değişen sonuçlar belirtilmiştir. Makalede sehven yapılmış tarih hataları mevcuttur. Fakat hastalara uygulanan tedavi makalede anlatıldığı gibidir. Tarihlerle ilgili karışıklığa rağmen makalenin sonucunda düşündüğümüz “kalça ekleminde kurşunlanma nedeniyle ameliyat edilen hastanın prognozunun femoral ve asetabular kıkırdak hasarıyla direk ilişkili olduğunu söyleyebiliriz” görüşününü destekliyoruz. Bu makalede dikkat çekmek istediğimiz konu kalça eklem içi kurşun yaralanmasının tedavisinde alternatif tedavi yöntemi olarak artroskopik yaklaşımın faydasının olduğunu belirtmekti. Ayrıca bu 3 olgunun sonuçları da ilk travma esnasındaki kıkırdak hasarının prognozda belirleyici olduğu idi.
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,430 Tekil Ziyaretçi