Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.160-162
160-162 ALFA TALASEMİ TAŞIYICILIĞINA BAĞLI YALANCI TROMBOSİTOZ: OLGU SUNUMU Pseudo-Thrombocytosis Due To Alpha Thalassemia Trait: A Case Report Seher SAYIN, Serhat SAYIN, Burak BURSALI ÖZET Trombositoz sıklıkla rastlantısal olarak karşımıza çıkan ancak ayırıcı tanısı önemli olan bir bulgudur. Modern hematoloji analizatörleri güvenilir tam kan sayımı sağlasa da; mikrositler, mikrosferositler, parçalanmış eritrositler, parçalanmış lökositler, lipid damlacıkları ve bakteriler varlığında otomatik trombosit sayımı için ciddi zorluklar oluşturur. Böyle durumlarda trombosit sayısını değerlendirmede periferik yayma önem kazanmaktadır. Makalemizde alfa talasemi taşıyıcılığına bağlı yalancı trombositoz görülen olgumuzu sunduk. Anahtar kelimeler: Yalancı trombositoz; Alfa talasemi taşıyıcılığı; Periferik yayma ABSTRACT Thrombocytosis is often a coincidental finding but its differential diagnosis is important. Although the modern haematology analyzers provide reliable full blood counts, automated platelet counting creates serious difficulties in the presence of microcytes, microspherocytes, fragmented erythrocytes, fragmented leukocytes, lipid droplets and bacteria. In such cases, peripheral blood smear is important for evaluating the platelet count. We presented a case with pseudo-thrombocytosis due to alpha thalassemia trait in our article. Key words: Pseudo-thrombocytosis; Alpha thalassemia trait; Peripheral blood smear
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,455 Tekil Ziyaretçi