Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi - Bozok Tıp Dergisi
Ana Menü
SON SAYI
ANA SAYFA
YAYIN KURULU
DANIŞMA KURULU
YAZARLARA BİLGİ
MAKALE GÖNDERİM
YAYINLANMIŞ SAYILAR
TELİF HAKKI FORMU
ARAMA YAPIN
DERGİ MAKALE GÖNDERİMİeylul2019.157-159
157-159 BRUSELLOZA SEKONDER PRİMER PSOAS ABSESİ: NADİR BİR OLGU Primary Psoas Abscess Due To Brucella: A Rare Case Semra DEMİRLİ ATICI, Can ARICAN, Emran Kuzey AVCI, Murat AKALIN, Bülent ÇALIK, Gökhan AKBULUT ÖZET Primer psoas absesi nadir görülen bir durum olup etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Hastalar genellikle karın ağrısı, yan ağrısı, halsizlik,ateş yüksekliği, terleme, kilo kaybı, topallayarak yürüme, bel ve bacak ağrısı şikayetleri ile başvurmaktadır. Alınan abse kültürlerinde etken olarak çeşitli mikroorganizmalar saptanabilmektedir. Sıklıkla tedavide antibiyotik ile kombine girişimsel radyoloji eşliğinde drenaj uygulanmakta, çok nadir de cerrahi operasyon gerekliliği doğabilmektedir. Anahtar kelimeler: Psoas absesi; Perkütan drenaj; Brusella ABSTRACT Primary psoas abscess is a rare disease which the etiology is not clear. Generally patients were applied different symptoms such as abdominal pain, back pain, weakness, fever, sweating, weight loss, limp walking, waist and leg pain. Various microorganisms can be detected in the abscess cultures.In most cases, treatment with antibiotics combined with interventional radiology and drainage is performed, and rarely the necessity of surgical operation may occur. Keywords: Psoas abscess; Percutan dranaige; Brucella
© Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 | Geliştirme: Erşan BOZKURT 431,434 Tekil Ziyaretçi